Kick-off for korprojektet

Oprettet d. 21.08.2019

Korprojektet på Fyn starter i september. Dette markeres med et ”Kick-off” arrangement fredag den 30. august kl. 11.00 – ca. 14.00 i Fredens Kirkes sognehus, Skibhusvej 162, 5000 Odense C.

På dagen deltager en samarbejdspartnere og interesserede enkeltpersoner og projektgruppen håber, at denne dag kan medvirke til at Syng med Parkinson bliver den succes, vi alle håber på.

Der er fastlagt følgende foreløbige program:

  • Velkomst ved Formand for styregruppen Chr. Reventlow, Parkinsonforeningen Kreds Fyn, Centerchef Steen Friis, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og Michael Buksti, Landsformand Parkinsonforeningen.
  • Præsentation af korleder, Ann Dybdal Eriksen. Koret samles og Ann præsenterer sine indledende overvejelser om forløbet - med eksempler, der kan aktivere os alle.
  • Pause med lidt godt til ganen.
  • Efter pausen indlæg ved Neurolog Anne Korsgaard: ”Musik og rytmens betydning for indsatser for mennesker med Parkinson”.
  • Jens Magelund: ”Når stemmeproblemer som følge af Parkinson er med til at reducere livskvaliteten”.
  • Kredsformand, Audiologopæd Diana Holm: ”Kort orientering om Kredsforeningen for København og Frederiksbergs kor”.
  • Audiologopæd Eva Willaing Lock: ”Hvilke tanker har vi gjort os omkring evaluering af projektet”.
  • Afslutning v. Ann Dybdal Eriksen og koret.

De enkelte programpunkter vil blive bundet sammen af fællessange.

Der er tilmeldingsfrist den 22. august til projektleder Ane Wenningstedt på e-mail: Ane.Wenningsted@rsyd.dk. Der er et begrænset antal pladser, der vil blive fordelt efter "først-til-mølle"-princippet.