Interessentanalysens resultater

Oprettet d. 10.09.2018

Parkinsonforeningens nuværende strategi dækker perioden 2016-2018. Derfor skal hovedbestyrelsen i november 2018 godkende en ny strategi for perioden 2019-2021.

Som input til dette arbejde har foreningens sekretariat i forsommeren gennemført en interessentanalyse for at undersøge, hvordan foreningen bliver opfattet og vurderet af henholdsvis foreningens medlemmer og foreningens centrale samarbejdspartnere.

Hovedkonklusionen er, at der generelt er tilfredshed med Parkinsonforeningens arbejde og at knap halvdelen vurderer, at foreningens omdømme har udviklet sig til det bedre de senere år.

Der tegner sig et billede af foreningen som primært ’troværdig’, ’imødekommende’ og ’velorganiseret’. Næsten alle svarpersoner benytter en eller flere af foreningens informationskanaler. Parkinson Nyt læses af 3/4, ligesom hjemmesiden er udbredt, hvilket er meget glædeligt. Relativt få har svaret, at de bruger foreningens Facebook-side, på nær de unge. Generelt efterspørger de unge en profil i foreningen, der appellerer mere til yngre medlemmer, ligesom der primært efterspørges mere information om forskning.

Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget til undersøgelsen ved at tage sig tid til at svare på spørgeskemaet. Det er værdifuld information for foreningen.

SE UNDERSØGELSEN: Interessentanalyse 2018