Information om vacciner

Oprettet d. 12.03.2021

Nyheden er opdateret den 12. marts 2021.

På baggrund af bekymring fra lægemiddelmyndighederne, har Sundhedsstyrelsen, ud fra et forsigtighedsprincip, valgt at pausere vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. Pauseringen betyder, at der indtil videre ikke vaccineres flere med AstraZeneca vaccinen.

Det betyder også, at de, der allerede har fået 1. stik og venter på 2. stik, foreløbig skal vente med dette.

LÆS MERE: COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca sættes på pause

Hvordan får man besked?
Alle voksne vil modtage et tilbud om vaccination mod corona i deres E-boks eller per brev, hvis man ikke bruger E-boks. Det vil ske, når man står for tur efter den rækkefølge, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt. Personer over 65 år i særlig øget risiko for et alvorligt coronaforløb (gruppe 5) står inden længe for tur. En parkinsondiagnose betyder dog ikke i sig selv, at man er i særlig øget risiko for et alvorligt coronaforløb.

LÆS MERE: Parkinson og corona

Men i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for coronavaccination står, at personer med en neurologisk sygdom som f.eks. lider af nedsat hostekraft og synkebesvær, fremskreden demenssygdom samt let til moderat kognitiv svækkelse med samtidig høj alder og/eller komorbiditet er særligt udsat for at få et alvorligt forløb, hvis de får corona. Der kan altså være en mindre gruppe med parkinson, som hører under gruppe 5. 

Sundhedsstyrelsen skriver tillige, at langt de fleste personer i Danmark, som er i særligt øget risiko går til kontrol på en sygehusafdeling. Her er det sygehusafdelingerne, der finder de personer, der er i særligt øget risiko enten i journalsystemet eller løbende til aftalte kontroller med patienterne.

Et mindretal af personer i særligt øget risiko går dog ikke til kontrol eller behandling på et sygehus lige nu. Disse personer kan henvises af almen praksis, som finder de relevante patienter enten ved forudgående kendskab til patienten, i forbindelse med løbende kontakt i almen praksis, eller ved at finde dem i deres journalsystem. Praktiserende speciallæger vil typisk henvise en patient til almen praksis, som vurderer, om vedkommende er omfattet af gruppe 5 ud fra det samlede sygdomsbillede. De kan også henvise enkelte patienter direkte. 

LÆS MERE: Om målgrupper for vaccination

Vaccine som pårørende
I Parkinsonforeningen har vi modtaget henvendelser, som går på, hvordan og hvornår nære pårørende kan blive vaccineret mod COVID-19.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at man på nuværende tidspunkt giver tilbud om vaccination til pårørende, som er fast involveret i helt særlige plejeopgaver, eller som fungerer som en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for en person i særligt øget risiko ved COVID-19.

Desuden vil pårørende til personer i særligt øget risiko, hvor personen i øget risiko ikke selv kan vaccineres, eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen, også blive tilbudt vaccination. Pårørende kan enten blive visiteret via den parkinsonramtes læge eller via egen læge. Vær opmærksom på, at det kun er pårørende, der ’opfylder’ de særlige kriterier, der får tilbud om vaccination, hvor det først og fremmest gælder, at den parkinsonramte skal være omfattet af gruppe 5 og altså være i særligt øget risiko.

Klik på linket herunder og se i vaccinationskalenderen, hvornår det forventes, at de enkelte grupper bliver tilbudt vaccination.

LÆS MERE: Vaccinekalender