Information om vacciner

Oprettet d. 18.01.2021

Verden over er man nu begyndt at vaccinere mod COVID-19. I Danmark blev de første borgere vaccineret den 27. december 2020.

Alle voksne vil modtage et tilbud om vaccination mod corona i deres e-boks eller per brev, hvis man ikke bruger e-boks. Det vil ske, når man står for tur efter en rækkefølge, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt.

Personer over 65 år i særlig øget risiko for et alvorligt coronaforløb (gruppe 5) står inden længe for tur. En parkinsondiagnose betyder ikke i sig selv, at man er i særlig øget risiko for et alvorligt coronaforløb. Men især personer med fremskreden parkinson vil være i risiko afhængig bl.a. af sværhedsgraden af Parkinsons sygdom, alder, køn, fysisk tilstand, samt ikke mindst symptomer som fx fejlsynkning, nedsat hostekraft eller vejrtrækningsproblemer og fremskreden demens eller let til moderat kognitiv svækkelse sammen med høj alder og/eller komorbiditet. Du kan kontakte din neurolog, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du tilhører denne gruppe i særlig øget risiko.

Sundhedsstyrelsens rækkefølge og gruppeinddeling for coronavaccination fremgår på side 28 i Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19.

Vaccine som pårørende?
I Parkinsonforeningen har vi modtaget henvendelser, som går på, hvordan og hvornår nære pårørende kan blive vaccineret mod COVID-19.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at man på nuværende tidspunkt giver tilbud om vaccination til pårørende, som er fast involveret i helt særlige plejeopgaver, eller som fungerer som en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for en person i særligt øget risiko ved COVID-19.

Desuden vil pårørende til personer i særligt øget risiko, hvor personen i øget risiko ikke selv kan vaccineres, eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen, også blive tilbudt vaccination. Pårørende kan enten blive visiteret via den parkinsonramtes læge eller via egen læge. Vær opmærksom på, at det kun er pårørende, der ’opfylder’ de særlige kriterier, der får tilbud om vaccination, hvor det først og fremmest gælder, at den parkinsonramte skal være omfattet af gruppe 5 og altså være i særligt øget risiko.

Klik på linket herunder og se i vaccinationskalenderen, hvornår det forventes, at de enkelte grupper bliver tilbudt vaccination.

LÆS MERE: Vaccinekalender