Hvordan oplever du samarbejdet og koordinationen i dit parkinsonforløb?

Oprettet d. 18.09.2020

Parkinsonforeningen ønsker at blive klogere på, hvordan personer med parkinson oplever samarbejdet mellem relevante aktører på sundhedsområdet, samt hvordan du oplever behovet for koordination mellem aktørerne. Aktørerne omfatter typisk kommunen, neurolog, fysioterapeut, specialiseret rehabiliteringscenter og praktiserende læge.

Parkinsonforeningen afholder en politisk høring på Christiansborg den 3. november 2020, hvor foreningen blandt andet vil sætte fokus på manglende koordination mellem sektorer. Fra foreningens rådgivere hører vi om manglende samarbejde og koordination i forhold til ansøgning om hjælpemidler, medicinhåndtering, genoptræningsplan, henvisning til relevante specialister, ansøgning om fleksjob mv.

Parkinsonforeningen har brug for at høre patienternes stemmer, når vi kæmper for bedre vilkår for personer med parkinson og deres pårørende.

Spørgeskemaet skal primært besvares af personer med parkinson. Hvis du har parkinson og ikke selv er i stand til at svare på spørgeskemaet, kan din pårørende besvare det for dig. Spørgeskemaet tager ca. 5-15 min at besvare.

UDFYLD SPØRGESKEMA: Spørgeskema om samarbejde og koordination i et parkinsonforløb