Hvad mener sundhedsordførerne?

Oprettet d. 08.05.2019

Den 5. juni 2019 skal Danmark til valg. Parkinsonforeningen har i den forbindelse givet landets sundhedsordførere mulighed for at svare på tre spørgsmål om Parkinsonforeningens mærkesager. Vær opmærksom på, at det efter vores henvendelse blev offentliggjort i april, at Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 23,5 mio. kr. til at fastholde den specialiserede rehabilitering til mennesker med parkinson. Bevillingen rækker frem til og med 2022.

Her kan du se, hvad hhv. Kirsten Normann Andersen fra SF, Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, Jane Heitman fra Venstre og Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne svarer.

 

SF.png

 

Kirsten Normann Andersen, SF

Vil I støtte, at der afsættes 11 mio. kr. årligt på finansloven til et varigt specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter?
Jeg har meget stor respekt for Parkinsonforeningens specialiserede tilbud, men jeg er i tvivl om, hvorvidt tilbuddet rækker til behovet? Som pårørende til en Parkinsonpatient – men også som tidligere ansat i sundhedssektoren tror jeg, at der er brug for en national handlingsplan, som dels kan sikre patienter vigtig information om muligheder for behandling og rehabilitering – dels kan sikre vidensdeling til - og specialisering af sundhedspersoner, som Parkinsonpatienten er i kontakt med. Det gælder både i et mere specialiseret sundhedsvæsen, hvor eksempelvis dobbeltdiagnoser er en udfordring, men det gælder også i kommunernes sundheds- og ældretilbud. I SF vil vi således gerne gøre brug af den viden, som Parkinsonforeningen kan bidrage med, men vi skal se den specialiserede rehabilitering som en del af den samlede indsats.

Vil I arbejde for, at manglen på neurologer bliver afhjulpet gennem fx flere uddannelsesstillinger?
Lægemangel er en generel – og meget stor udfordring. Vi kommer derfor heller ikke uden om, at der generelt skal uddannes flere speciallæger – også i Neurologi. Der er imidlertid lange udsigter til, at vi faktisk har speciallæger og praktiserende læger nok – uagtet, at netop kapaciteten på lægeuddannelsen er sat op. I SF tror vi derfor også, at vi skal benytte os af andre sundhedsfaglige kompetencer i den samlede sundhedsindsats. Et tættere samarbejde mellem Neurologen og andet sundhedspersonale kan samlet set forbedre både indsatsen og behandlingen.

Vil I arbejde for, at direktivet (om balance mellem arbejdsliv og privatliv) implementeres i Danmark, så pårørende til bl.a. parkinsonramte får ret til fem dages orlov om året?
Ja. SF mener i det hele taget, at der er behov for en særlig familiepolitisk indsats, som kan forbedre familiernes mulighed for at tage sig af syge og / eller sårbare familiemedlemmer.

 

DF.png

Liselott Blixt, Dansk Folkeparti

Vil I støtte, at der afsættes 11 mio. kr. årligt på finansloven til et varigt specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter?
I Dansk folkeparti følger vi parkinson patienter meget tæt og det var også derfor vi fik startet den økonomiske støtte til rehabilitering og derfor vi her i 2019 har afsat 6 mio om året de næste 4 år. Vi er altid villig til at se på om der skal tilføjes ekstra økonomi.

Vil I arbejde for, at manglen på neurologer bliver afhjulpet gennem fx flere uddannelsesstillinger?
Vi arbejder med at få flere til at tage uddannelsen som neurolog og speciallægeuddannelsen er noget vi vil have stor fokus på i en sundhedsreform.

Vil I arbejde for, at direktivet (om balance mellem arbejdsliv og privatliv) implementeres i Danmark, så pårørende til bl.a. parkinsonramte får ret til fem dages orlov om året?
I Dansk folkeparti ønsker vi ikke at der skal være andre nationer eller lande der skal diktere hvad vi gør i Danmark. Vi vil gerne arbejde for omsorgsdage for pårørende men ikke i form af et eu-direktiv.

 

Venstre logo.png

Jane Heitman, Venstre

Vil I støtte, at der afsættes 11 mio. kr. årligt på finansloven til et varigt specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter?
I Venstre er vi utrolig tilfredse med, at vi sammen med Dansk Folkeparti har afsat 23,5 mio. via Sundhedspuljen, så Parkinson-området i årene fremover kan biholde det eksisterende aktivitetsniveau. Det har været en topprioritet for os.

Vil I arbejde for, at manglen på neurologer bliver afhjulpet gennem fx flere uddannelsesstillinger?
Vi har i Venstre en et stærkt ønske om, at der i forbindelse med den kommende dimensioneringsplan fra 2021 oprettes flere hoveduddannelsesforløb i neurologi. Derudover, har vi – sammen med dansk Folkeparti-  afsat midler til opkvalificering af sygeplejersker med neurologiske kompetencer. Det kan også komme Parkinsonpatienter til gode.

 

KristenDemokraterne_Logo-300x251.jpg

Marianne Karlsmose, Kristendemokraterne

Vil I støtte, at der afsættes 11 mio. kr. årligt på finansloven til et varigt specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter?
Ja, det vil vi gerne støtte, da der er et behov for et sådant tilbud og behovet vil blive større de kommende år.

Vil I arbejde for, at manglen på neurologer bliver afhjulpet gennem fx flere uddannelsesstillinger?
Helt sikkert. Flere uddannelsesstillinger og højere prioritering af uddannelse er meget vigtigt. Desværre har uddannelsesområdet været ramt af besparelser i de senere år og det er en både menneskelig og økonomisk meget dårlig ide.

Vil I arbejde for, at direktivet (om balance mellem arbejdsliv og privatliv) implementeres i Danmark, så pårørende til bl.a. parkinsonramte får ret til fem dages orlov om året?
KD er Danmarks familieparti på tværs af generationer, og derfor er vi meget optaget af at lette de pårørendes situation. Vi vil selvfølgelig støtte EU-direktivet, hvis det vedtages, da det hører med til at være medlem af EU, men vores grundholdning til EU er, at den slags spørgsmål skal løses på national og ikke på europæisk niveau – uanset at vi er meget tilhænger af indholdet af dette forslag.