Nyheder fra Parkinsonforeningen

Parkinsonforeningens lokale kreds på Fyn indledte i efteråret 2019 projekt, Syng med Parkinson. I alt har 35 personer med parkinson og deres pårørende deltaget i koret én gang om ugen. Resultater fra projektet viser, at deltagerne har oplevet stor glæde ved at deltage i koret. 

Kredsen...

Fysioterapeuterne har de seneste måneder øget deres aktiviteter, og der er nu mulighed for at alle patienter, som trænede inden nedlukningen, kan få træning. Fysioterapeuten skal foretage en vurdering af, i hvilket omfang din livskvalitet og funktionsevne påvirkes, hvis du ikke træner...

Billede: Christian Ditlev Reventlow i forbindelse med opstart af "Syng med parkinson"-koret

Christian Reventlow, der er formand for Parkinsonforeningens Fynskreds og medlem af forretningsudvalget, har i samarbejde med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) udviklet...

Med Sundheds- og Ældreministeriets nye smittestop-app kan man give besked til de mennesker, man har været tæt på, hvis man bliver smittet med coronavirus. Tilsvarende kan appen fortælle dig, hvis du har været i tæt kontakt med én, der er smittet. Det kan være personer, man har været tæt på i den...

Lægemiddelstyrelsen vil fremover i højere grad informere om forsyningsproblemer, der kan få behandlingsmæssige konsekvenser for patienter.

Derfor har styrelsen lanceret en ny mulighed for løbende at blive opdateret med information om forsyningsvanskeligheder med medicin, som forventes at...

Pages