Har du en forælder med Parkinson?

Oprettet d. 04.09.2014

Savner du indimellem at kunne drøfte dine forældres situation med andre voksne pårørende? Parkinsonforeningen afholder den 7.-8. november 2014 et seminar voksne børn af en parkinsonramt forælder.

Parklife er et netværk for voksne børn af en parkinsonramt forælder. Her er der mulighed for, at du kan drøfte dine forældres situation med andre voksne pårørende. F.eks. hvordan man tackler, at ens mor eller far har svært ved at erkende, at de er syge, hvordan får man bedst hjælp af det offentlige eller hvordan kan man bedst støtte op om den forælder, der skal tage sig af den parkinsonramte? Dette er blot et udpluk af de spørgsmål, som seminaret har fokus på.

Weekend for voksne børn
Parkinsonforeningen afholder den 7.-8. november 2014 et seminar for Parklife ”Et netværk for voksne børn af en parkinsonramt forælder”. Seminaret vil finde sted i Odense på Dalum Landbrugshøjskole og er målrettet børn af en parkinsonramt forælder, som er fyldt 16 år, samt deres ægtefæller/kærester.

Indhold
Indholdet af seminaret er ikke endelig afklaret, men der vil være forskellige oplæg af fagprofessionelle, f.eks. neurolog, psykolog og socialrådgiver. Derudover påtænker Parkinsonforeningen at udgive en pjece, som omhandler disse problemstillinger, og seminaret vil dermed kunne bruges til at få input til en sådan pjece. Endelig vil der være masser af tid til at tale uformelt med hinanden og få vendt nogle af de udfordringer, der er forbundet med at have en forælder, der har Parkinsons sygdom.

Vil du vide mere?
Seminaret er for medlemmer af Parkinsonforeningen og vil koste ca. 300 kr. pr. deltager. Hvis du ikke er medlem, koster det 650 kr., hvilket svarer til brugerbetalingen plus et års medlemskab. Hvis du er interesseret, kan du melde dig til via nedenstående link.

TILMELDING: Parklife seminar

LÆS MERE: For voksne børn

Du kan også kontakte direktionssekretær Marlene Grønnegaard Sørensen på ms@parkinson.dk eller telefon 3635 0235.

(Foto: iStock)