Høring på Christiansborg

Oprettet d. 12.12.2018

”PLADS TIL PÅRØRENDE? Høring om erhvervsaktive pårørende på Christiansborg”

Det var titlen på høringen, som Parkinsonforeningen sammen med 10 andre organisationer afholdte fredag d. 26. oktober 2018 i Landstingssalen på Christiansborg for at sætte fokus på de udfordringer, som pårørende i beskæftigelse oplever, og give vores bud på tre løsninger.

”Jeg fik pludselige et ekstra job, som jeg ikke havde søgt. Det har hverken faste arbejdstider eller udbetaler løn.” Sådan beskriver flere pårørende situationen, hvor deres nærtstående begynder at få behov for mere hjælp og støtte. Pårørende, der er på arbejdsmarkedet, risikerer at få rigtig travlt, når de skal jonglere deres hidtidige arbejde med de opgaver som at følge med til lægebesøg, overtage flere af de huslige opgaver osv.

Parkinsonforeningen tog derfor initiativ til en række workshops i vinteren 2017/2018, hvor vi sammen med andre patient- og interesseorganisationer forsøgte at afdække de udfordringer, som erhvervsaktive pårørende oplever og hvordan de bedst kunne løses. Håbet i Parkinsonforeningen og i indsatsgruppen ”pårørende”, der har drevet dette arbejde, har fra starten været at afholde en høring på Christiansborg.

Til høringen fremførte landsformand Jorry på vegne af i alt 20 interesseorganisationer forslag om forbedret mulighed for afløsning i hjemmet, så det dels bliver muligt at spare timer sammen og at der dels i højere grad tages udgangspunkt i hele familiens behov i forbindelse med udmåling af timer.
Herudover blev der stillet forslag om indførelse af pårørende dage samt fleksibeltilrettelæggelse af hjemmehjælp og orlov.
Du kan læse de tre forslag her:

Forslag om indførelse af pårørendedage
Forslag om forbedret mulighed for afløsning i hjemmet
Forslag om fleksibel tilrettelæggelse af hjemmehjælp og orlov

Høringen bød også på oplæg af leder af det svenske nationale kompetencecenter for pårørende, Dr. Ingela Furenbäck og forsker fra RUC, Bent Greve samt en paneldebat med folketingspolitikere, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter samt en patient/handicaporganisation.
Det er et sjældent syn på Christiansborg, at 11 interesseorganisationer går sammen om en høring og det blev positivt bemærket af de deltagende politikere, der opfordrede organisationerne til at fortsætte det fælles samarbejde.
 

Forud for høringen havde KMD analyse udarbejdet undersøgelsen ”Pårørende på arbejdsmarkedet”, hvor det bl.a. fremgår at:

 • 22 % af danskere i den erhvervsaktive alder er aktive pårørende
 • Hver 4. pårørende bliver psykisk påvirket og hver 5. bliver fysisk påvirket
 • 16 % har meldt sig syge, fordi deres helbred blev påvirket af deres rolle som pårørende. 9 % har meldt sig syge for at få mulighed for at hjælpe deres nærtstående
 • 39 % har ikke mulighed for fleksibilitet på deres arbejde, så de fx kan ringe/maile i arbejdstiden, holde en dag fri uden løn, gå på deltid i en periode, tage plejeorlov el.lign.

Rapporten kan downloades her

 

Arrangører af ” PLADS TIL PÅRØRENDE? - Høring om på pårørende på arbejdsmarkedet Christiansborg d. 26. oktober 2018” var:

 • Danske Handicaporganisationer
 • Hjernesagen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Landsforeningen LEV
 • Parkinsonforeningen
 • Ulykkespatientforeningen
 • Scleroseforeningen
 • SIND
 • Ældre Sagen
 • Pårørende i Danmark

Herudover støtter følgende organisationer op om de 3 konkrete forslag:

 • Alzheimerforeningen
 • Danmarks Bløderforening
 • Danske Patienter
 • Epilepsiforeningen
 • Hjerteforeningen
 • Høreforeningen
 • Landsforeningen Autisme
 • Lungeforeningen
 • Psoriasisforeningen


Nyheden har tidligere været bragt på hjemmesiden ultimo november, men grundet tekniske vanskeligheder bringes den i let omskrevet version.

Fotograf Jeppe Nielsen