Fremtidsfuldmagter

Oprettet d. 27.11.2020

Som noget nyt kan du fra tirsdag kontakte Parkinsonforeningens nye rådgiver, advokat Marie Rud Hansen, som rådgiver om fremtidsfuldmagter. 

Herunder har Marie opridset de fem vigtigste svar om oprettelsen af fremtidsfuldmagter:

1. Hvordan opretter man fremtidsfuldmagten?
SVAR: En fremtidsfuldmagt oprettes på den måde, at fuldmagten først skal skrives. Du skal tage stilling til, hvem der skal være din fuldmægtig, og i den forbindelse skal du tage stilling til, om der skal være såkaldte ”subsidiære” fuldmægtige, som kan træde til, hvis den person, du har valgt som fuldmægtig, alligevel ikke kan være fuldmægtig for dig.

Herefter skal du gøre dig nogle overvejelser omkring, hvor meget din fuldmægtig skal være bemyndiget til, skal din fuldmægtig have videst mulige beføjelser, eller skal der være nogle begrænsninger. F.eks. er der flere, der vælger, at fuldmægtigen ikke skal have mulighed for at optage lån.

Når fremtidsfuldmagten er som den skal være, består underskriften af 2 trin.
Første trin: Fremtidsfuldmagten skal uploades digitalt i fremtidsfuldmagtsregistret, hvorefter du underskriver fuldmagten med dit Nem-ID.
Andet trin: Når fremtidsfuldmagten er underskrevet med Nem-ID, skal du inden for seks måneder herefter til notaren og vedkende dig fremtidsfuldmagten. Når dette er sket, er fuldmagten gyldigt oprettet. Fremtidsfuldmagten er herefter hvilken, men ikke trådt i kraft.

Fremtidsfuldmagten træder kun i kraft, hvis du kommer i en situation, hvor det pga. din helbredstilstand ikke er muligt for dig at træffe beslutninger på dine egne vegne. Din læge skal afgive en erklæring om, at du er i sådan tilstand. Herefter vil Familieretshuset sætte din fremtidsfuldmagt i kraft.

2. Hvad gør vi, hvis jeg har det ekstra dårligt under mødet hos notaren og denne ikke vurderer, at jeg forstår indholdet af fuldmagten, men hvis jeg på en god dag godt kan?
SVAR: Når du opretter en fremtidsfuldmagt, skal du være i stand til fornuftsmæssigt at oprette fremtidsfuldmagten. Med dette menes, at du skal forstå, hvad en fremtidsfuldmagt er, og hvad du har bestemt i din fuldmagt. Det er dette, som notaren påser. Har du det pga. sygdom meget dårligt den dag, du skal til notaren, vil jeg anbefale, at du aflyser din tid, og at du bestiller tid til en anden dag.

3. Påvirker fremtidsfuldmagt mine testamente- og arveforhold?
SVAR: En fremtidsfuldmagt påvirker på ingen måde din arveforhold eller dit testamente. Fremtidsfuldmagten vedrører kun den situation, hvor du er i live, men ikke er i stand til at træffe beslutninger på dine egne vegne pga. sygdom eller ulykke. Den dag, du dør, bortfalder fremtidsfuldmagten automatisk.

Hvis du i din fremtidsfuldmagt har bestemt, at fuldmægtigen kan give større økonomiske gaver på dine vegne, bør du i fuldmagten skrive præcist hvilke personer, fuldmægtigen kan give gaver til, idet disse personer (formentligt) skal være de samme personer, som arver dig. Hvis du ikke angiver præcist, hvem der kan ydes gaver til, kan din fuldmægtig (evt. gennem flere år) giver gaver f.eks. til kun dit ene barn, selvom du har flere børn, som alle skal arve dig lige.
4. Hvor detaljeret skal indholdet i fremtidsfuldmagten være?
SVAR: Det er min anbefaling, at du gør indholdet i fremtidsfuldmagten så deltaljeret som muligt – uden at gøre indholdet kompliceret. Det gør det lettere for din fuldmægtig at handle og træffe beslutninger på dine vegne, hvis du har været konkret.

Det er muligt at give en hel generel fuldmagt til både dine økonomiske og dine personlige forhold, men inden du ”bare” giver en generel fuldmagt, er det min anbefaling, at du overvejer og tager stilling til, om du rent faktisk ønsker at give en generel fuldmagt, eller om der skal være begrænsninger.

5. Har fremtidsfuldmagten, når den er sat i værk, konsekvenser for min mulighed for at stemme til valg eller selv at indgå aftaler (bliver jeg umyndiggjort)?
En fremtidsfuldmagt er ikke en umyndiggørelse. Du bevarer din retlige handleevne og din myndighed, selvom fremtidsfuldmagten sættes i kraft. Fremtidsfuldmagten skal alene ses som en hjælp til dig (og dine pårørende), hvis du pga. sygdom eller ulykke selv har vanskeligt ved at overskue/forstå de beslutninger, der skal træffes.

Du kan derfor fortsat selv indgå aftaler m.v., selvom fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, og du bevarer også din mulighed for at stemme til et Folketingsvalg, selvom din fremtidsfuldmagt sættes i kraft.

Ved spørgsmål om fremtidsfuldmagter kan advokat Marie Rud Hansen træffes 1. tirsdag i hver måned kl. 10.00-11.00 på tlf. 40 44 77 18.