Forskere sætter spot på parkinsondans

Oprettet d. 16.09.2019

Du kender måske Parkinsonforeningens projekt ”Dans med parkinson”, hvor vi siden 2017 har arbejdet for at udbrede danseundervisning i hele landet. Det betyder, at flere end 7o dansehold nu mødes hver uge over hele landet og danser med parkinson – enten på hold med Ballroom Fitness™ eller som dansetræning inspireret af PD-metoden.

Projektet er støttet af TrygFonden og udløber med udgangen af 2019. Som del af projektet beder vi instruktørerne om at uddele evalueringsskemaer til alle dansere. Det skyldes, at det er vigtig for foreningen at kunne evaluere på udbredelsen af danseundervisning og opsamle vigtig viden om, hvodan den enkelte oplever effekten af dans.

LÆS MERE: Dans med parkinson

To store forskningsprojekter  
Parkinsonforeningen er dog langt fra alene om interessen for dansens betydning for de, der lever med parkinson. Som en udløber af projektet har to forskningsgrupper sat sig for at belyse forskellige aspekter af parkinsondans. For begge forskningsprojekter gælder, at de har behov for at interviewe casepersoner og/eller indsamle oplysninger via spørgeskemaer.

Derfor kan du som danser på et af ”Dans med parkinson”-holdene have oplevet, at du er blevet kontaktet af et af forskningsprojekterne og spurgt om du vil deltage. Enkelte kan også have oplevet, at de er blevet spurgt af begge projekter. Det er her vigtigt at huske, at det er helt frivilligt, om man har lyst til at deltage.

”RUC-projektet: Dialogisk samskabelse af viden"
Projektets formelle titel er ”At danse med Parkinson: dialogisk samskabelse af viden”. Projektet går ud på at skabe viden om parkinsondans, der har rødder i folks egne oplevelser med parkinsondans som en integreret del af deres hverdag.  Man ønsker dels at skabe viden, der videreudvikler brugen af dans som terapeutisk kunstaktivitet i patientinddragende behandling af Parkinsons sygdom, dels at skabe viden om inddragelse af folk med parkinson og fagprofessionelle i forskning og formidling.

Bag projektet står et forskningsteam fra forskningsgruppen i dialogisk kommunikation på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Projektet er støttet med en bevilling fra Velux Fondens HUMpraxis-program (januar 2019-december 2021).

Projektet fokuserer på 5 konkrete dansehold på Sjælland, hvor man har inviteret danserne til at deltage i projektet som medforskere. 43 dansere har sagt ja til invitationen. Interviewene går i dybden med dansernes oplevelser med dans som en aktivitet, der er forankret i deres hverdag. De er færdige med alle interviews i august 2019.

”Kristian Winge og Anita Haahs projekt”
Projektets formelle titel er ”Kan man danse sig til det gode hverdagsliv? Formålet med undersøgelsen er at belyse hvem der deltager i ”Dans med parkinson”. Samtidig vil man gerne undersøge, hvilken betydning parkinsondans har for hverdagen med parkinson for de par, som deltager i ”Dans med parkinson”.

Bag projektet står Anita Haahr, Lektor, sygeplejerske, ph.d., VIA University College, Aarhus og Kristian Winge, Speciallæge i Neurologi.

Projektet har henvendt sig til instruktører på aktuelle dansehold opslået på Parkinsonforeningens hjemmeside i foråret, og vil snarest sende spørgeskemaer ud til interesserede deltagere. Alle deltagere i ”dans med Parkinson” kan inkluderes i spørgeskemaundersøgelsen. Derudover har de også interviewet en 10-15 par, der sammen deltager i ”dans med parkinson”. Denne del af undersøgelsen er afsluttet. Spørgeskemaundersøgelsen forventes afsluttet i efteråret 2019.