Forsker du i Parkinsons sygdom?

Oprettet d. 02.03.2020

Forsker du i Parkinsons sygdom? 
Så ansøg om forskningslegat senest 17. august 2020 kl. 09.00.

Midlerne til forskningslegaterne stammer fra Bjarne Saxhofs fond, Sinding & Co. og øvrige donationer til forskning. 

Sidste år søgte 25 forskere om et forskningslegat. Der blev uddelt 2,5 mio. kr. til 17 forskere.

Antallet af ansøgere om legater til forskning har været stigende gennem en årrække. Fortsat bruger mange højt kvalificerede forskere midler fra Parkinsonforeningen til at finansiere forskning i forklaringsmodeller og behandlingsmuligheder for Parkinsons sygdom.

Parkinsonforeningens forskningslegater søges via det elektroniske system efond. Ansøgningen kan sendes, når dokumenter er korrekt oploadet, og alle oplysninger er korrekt angivet, herunder digital godkendelse fra leder og evt. medansøgere. Søges støtte til klinisk assistent eller ph.d.-stipendiat, anbefales det, at hovedvejleder ansøger. Vejledning til efond kan læses, når du er logget ind i systemet. Systemet registrerer dig, når du logger ind for første gang.

Ansøgere får besked i begyndelsen af oktober 2020. Legatoverrækkelse finder sted 7. november 2020 i Høje Taastrup ved foreningens protektor, grevinde Alexandra.

Oplysninger: Marie Louise Kjølbye, mlk@parkinson.dk eller direktør Astrid Blom, ab@parkinson.dk
Du kan ansøge om forskningslegat her: https://www.efond.dk/ansogning/index2.php?fondnr=71

Yderligere oplysninger: Retningslinjer for ansøgning om forskningsmidler