Nyheder fra Parkinsonforeningen

Parkinsonforeningen er afhængig af bidrag for at kunne arbejde for at forbedre vilkårene for mennesker med Parkinsons sygdom og deres pårørende. Derfor ringer Parkinsonforeningen til eksisterende medlemmer (undtagen nyindmeldte) for at spørge, om de har lyst til at støtte foreningen gennem et...

Deltagere søges til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt om smertebehandling hos patienter med Parkinsons sygdom.

Aarhus Universitet søger patienter med Parkinsons sygdom, der har fået indopereret deep brain stimulation (dyb hjernestimulering) til et forsøg, hvor de undersøger om...

Den 5. juni 2019 skal Danmark til valg. Parkinsonforeningen har i den forbindelse givet landets sundhedsordførere mulighed for at svare på tre spørgsmål om Parkinsonforeningens mærkesager. Vær opmærksom på, at det efter vores henvendelse blev offentliggjort i april, at Regeringen og Dansk...

Parkinsonforeningens hovedbestyrelse har i dag valgt Michael Buksti som ny landsformand i Parkinsonforeningen. Michael er 47 år gammel og uddannet nationaløkonom fra Københavns Universitet, journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Til daglig arbejder Michael som presse-, kommunikations- og...

Parkinsonforeningen afholder lørdag den 15. juni 2019 et kursus for voksne børn af en parkinsonramt forælder (også kaldet Parklife-netværk).

Kurset holdes Fredericia og er målrettet børn af en parkinsonramt forælder, som er fyldt 16 år, samt deres ægtefæller/kærester. 

På kurset...

Pages