Nyheder fra Parkinsonforeningen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 16. maj 2020, hvor Parkinsonforeningen afholder endnu en Parkinson Unity Walk i København. 

Med walken ønsker Parkinsonforeningen at fortsætte og udbygge succesen fra de sidste 7 år, hvor 500 parkinsonramte, pårørende og venner hvert...

19 forskere modtager i år legat fra Parkinsonforeningen. Tre legatmodtagere fra 2019 præsenterer aktuelle forskningsprojekter om forskellige typer parkinson, stamceller og hjernestammekerner.

Formand for forskningsrådet Hartwig Siebner begrunder tildelingerne og protektor Grevinde...

Parkinsonpatienter har igennem længere tid oplevet ikke at kunne få Sinemet, som er et præparat mange patienter tager flere gange i døgnet. Medicinen er heldigvis igen kommet på apotekets hylder. Det drejer sig både om tabletter 12,5 mg./50 mg. og 25 mg./100 mg.

Har du fulgt med i...

Lægemiddelstyrelsen oplyser, at der igen er Sinemet på apotekets hylder. Det drejer sig både om tabletter 12,5 mg./50 mg. og 25 mg./100 mg. Det er derfor ikke længere nødvendigt at få din praktiserende læge eller neurolog til at søge om en udleveringstilladelse af Lægemiddelstyrelsen.

...

Parkinsonforeningen har oplevet en løbende tilgang af medlemmer gennem de senere år. Det er meget positivt, og vi vil arbejde for at fastholde disse nye medlemmer.

Der er dog målgrupper, som det kræver en ekstra indsats at få med i foreningen. Det drejer sig eksempelvis om yngre med...

Pages