Fagligheden i centrum

Oprettet d. 05.04.2016

For få dage siden vedtog Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen (LiF) en ny prisaftale, der sikrer medicin til langt bedre priser end tidligere. Samtidig har alle partier i Folketinget vedtaget en række overordnede principper for prioriteringer inden for sygehusmedicin.

Ifølge Parkinsonforeningens direktør Mette Holst er det nye positive skridt, der kan være med til at sikre, at det fortsat vil være fagligheden, der er i højsædet, når det handler om medicin til syge borgere.

Parkinsons sygdom er kompleks, og når personer med Parkinson medicineres, kan neurologens behandlingsstrategi for den enkelte være meget forskellig fra patient til patient og kan bestå af monoterapi (behandling med én type medicin) eller polyterapi (behandling med flere forskellige typer medicin). Der bliver ofte behov for at kombinere forskellig medicin og doser og der bliver med tiden også behov for, at medicinen tages mere og mere regelmæssigt, med faste intervaller og ved faste tider. Det er derfor meget vigtigt, at al behandling er individuel og tilpasset den enkelte parkinsonramtes behov og symptomer.  

Som en del af Danske Patienter er Parkinsonforeningen derfor meget tilfredse med den nye prisaftale og Mette Holst vil gerne rose sundhedsminister Sophie Løhde, som med aftalen har skabt vigtige resultater for landets 7300 parkinsonfamilier, som er helt afhængige af den rette medicin.  

Tilsvarende er det også meget positivt, at Folketingets netop vedtagne principper for prioritering af medicin slår fast, at fagligheden skal være styrende for til- og fravalg af medicin. I hovedtræk ser de syv prioriteringsprincipper for sygehusmedicin ud som følger:   

  1. Faglighed
  2. Uafhængighed
  3. Geografisk lighed
  4. Åbenhed
  5. Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin 
  6. Mere sundhed for pengene
  7. Adgang til behandling

De syv principper slår med andre ord fast, at den faglige vurdering altid er vigtigere end økonomiske hensyn. Næste skridt er en implementering af de syv principper og her følger Parkinsonforeningen med med stor interesse.

LÆS MERE: Fakta om prisaftalen

LÆS MERE: Fakta om de syv overordnede principper