Er du eller din nærmeste pårørende blevet tilbudt avanceret behandling?

Oprettet d. 09.01.2018

Radius Kommunikation er i gang med en undersøgelse af, hvad der ligger til grund for parkinsonramte og pårørendes beslutning om at sige ja eller nej til avanceret behandling af Parkinsons sygdom. Avanceret behandling er enten Deep Brain Stimulation, hvor der opereres en elektrode ind i hjernen, eller pumpebehandling.
Parkinsonforeningen hjælper med at finde fire ramte og fire pårørende, som kan deltage i undersøgelsen.

Praktik
Der vil være tale om et interview på 30-45 minutter, som enten gennemføres ansigt-til-ansigt eller pr. telefon. Det er en anonym undersøgelse, dvs. at dit/Jeres navn ikke vil fremgå af rapporten om undersøgelsen.

Hvis du/I gerne vil deltage i undersøgelsen, vil Radius Kommunikation kontakte dig/Jer, så I kan aftale tid og sted.

Hvis der er behov for transport i forbindelse med interviewet, dækkes udgifterne.

Baggrund for undersøgelsen
Baggrunden for undersøgelsen er, at overgangen fra oral til avanceret behandling af Parkinsons sygdom er en svær proces med vigtige overvejelser for parkinsonramte og pårørende. Det afspejles af, at mange parkinsonramte takker nej til tilbuddet om avanceret behandling.

Området er imidlertid kun i begrænset omfang blevet undersøgt i Danmark, og vi ved derfor ikke ret meget om, hvordan beslutningen bliver taget, eller hvilken information ramte og pårørende efterspørger i forbindelse med beslutningen. Derfor skal undersøgelsen bl.a. afdække de forskellige bekymringer og barrierer, som ramte og pårørende oplever i forhold til skiftet fra oral til avanceret behandling.

Hvad skal du gøre, hvis du vil være med?
Hvis du/I gerne vil være med i undersøgelsen, skal du blot skrive en mail til Lea Munk Staugaard på Lms@parkinson.dk eller ringe på 3635 0230. Så sørger jeg for at videregive dine oplysninger til Radius Kommunikation.

Undersøgelsen er finansieret af en medicinalvirksomhed, men på grund af reglerne om anonymitet i den slags undersøgelser, må Radius Kommunikation ikke oplyse, hvem virksomheden er. Resultaterne af undersøgelsen bliver offentliggjort, og vi giver dig besked om, hvor og hvornår du kan se dem.

Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Lea Munk Staugaard (Lms@parkinson.dk / tlf.nr. 3635 0230)