DR: Strøm på hjernen

Oprettet d. 20.04.2016

Sundhedsmagasinet på DR har med et indslag om Niels Stage Jensen, der lever med Parkinsons sygdom, sat fokus på DBS-operationen.

I indslaget møder blandt andet man Niels Stage Jensen, der har haft Parkinson i 6 år og nu skal gennemgå en DBS-operation for sin sygdom. Operationen er en avanceret behandling af parkinsonramte, der har fremskredne symptomer, hvor den mediciske behandling ikke rigtig slår til mere.

Med operationen indopererer man stimulationselektroder i en kerne i basalganglierne i hjernen. Stimulationselektroderne får strøm fra et stimulationsbatteri, der placeres under huden på brystkassen og ligner et pacemakerbatteri til hjertet. Elektroderne er forbundet til stimulationsbatteriet, som giver en konstant strøm. Man mener, at denne strøm kan dæmpe overaktivitet i det ønskede område i hjernen. Efter operationen justeres strømindstillinger- og styrke efter behov. 

Programmet følger Niels Stage Jensen i dagene før, under og efter operationen og giver på fin vis indblik i de overvejelser, som Niels har.

Du kan også møde Hartwig Roman Siebner, overlæge på Hvidovre Hospital og medlem af Parkinsonforeningens forskningsråd samt Steen Rusborg Jensen, parkinsonsygeplejerske på Bispebjerg Hospital med speciale i DBS-behandling. Hvis du synes, at Steen lyder bekendt, kan du finde et længere interview med ham i det aktuelle nummer af Parkinson Nyt, hvor han netop fortæller om DBS-behandling. 

SE INDSLAG: Strøm til hjernen

LÆS MERE: Fakta om DBS-operationer

Brug for erfaringsudveksling og netværk? DBS-netværket er en gruppe for DBS-opererede, deres pårørende og de, der overvejer operationen.

KOM I KONTAKT: Netværk for DBS-opererede