Danseworkshop på søndag

Oprettet d. 13.04.2016

Dans Dur: Workshop med dans og musik den 17. april kl. 10.00-13.00 arrangeret af Storstrømmens kreds.

Susanne Frederiksen og Gert Østergaard Pedersen.

Capturing Grace: “There are no patients. There are only dancers”. Citatet stammer fra dokumentarfilmen “ Capturing Grace” af  den amerikanske filminstruktør David Iverson (capturinggracefilm.com).

Filmen fortæller historien om en gruppe parkinsonramte og pårørende som i samarbejde med en professional danser og underviser, David Leventhal fra New York City, mødes hver uge for at træne med dans, og musik og i samværet også indøver en koreografi som de sidenhen skal opføre på et teater. 

Det er forunderligt at se hvordan deltagerne i gruppen hver især har en historie at fortælle om hvad det betyder for dem at være del af dette samvær i dans. De fortæller at deres symptomer forsvinder i det øjeblik de danser og bevæger sig og det bliver en succes oplevelse for hver og en at være med og kunne sige : ”det kan jeg godt ”.

Ved at fokusere på dansen, musikaliteten i bevægelserne, rytmen og stemningen viser filmen, at der er ingen patienter, kun dansere!

Jeg (Susanne Frederiksen) er inspireret af denne tilgang til at fokusere på dansen som redskab til fysisk og mentalt trivsel og et afslappet samvær, og er under certificering som underviser i denne metode. På workshoppen d. 17. april præsenteres dansen som et vigtigt redskab:

  • Til meningsfuld træning og samvær med andre.
  • Som en vej til at genfinde glæde ved bevægelse og dans.
  • Som en måde at beholde sin identitet på trods af sygdommen.
  • Som metode til at blande fysisk aktivitet, social interaktion og mental stimulering

Workshoppen er en skøn blanding af forskellige dansegenrer som moderne dans, ballet, folkedans, og yoga, hvor trænings elementer blandes med kreative opgaver og mindre dansesekvenser. Til sidst skabes ro til refleksion og afspænding.

Alle kan være med, også dine pårørende!

Workshoppen akkompagneres af musiker Gert Østergaard Pedersen.

Arrangementet afholde i Seniorhuset, Poul Martin Møllers Vej 26, 4800 Nykøbing F.

Prisen for denne dag 50 kr. pr. person. Foreningen sørger for forplejning.

TilmeldingAnnelise på telefon 4219 0596 eller på mail lindhojgaard@dlgmail.dkBirthe på telefon 5487 3646 / 2341 3256 eller på mail fam.woetmann@gmail.com

Susanne Frederiksen er danser og koreograf, uddannet i London. Har undervist bl.a.  professionelle studerende (opera, dans, skuespil), udviklet undervisningsstrategier for folkeskolen, har senest i Dansehallerne ( 2014-2015) været medudvikler på et landsdækkende program med dans for alle (Telefon 2320 9283, email susannef@kabelmail.dk).