Danseprojekt starter til august

Oprettet d. 16.05.2017

Til august går danseprojektet i luften med en række lokale danseworkshops, hvor parkinsonramte og pårørende kan stifte bekendtskab med dansens smittende livsglæde.

Derefter følger et uddannelsesseminar for kommende danseinstruktører inden danseundervisningen starter lokalt i oktober.

Projektet finansieres via TrygFonden, som i december kom med den glædelige nyhed, at de har valgt at støtte projekt ”Dans for parkinsonfamilier” med 3,75 mio. kroner i perioden 2017-2019. Det overordnede mål er at samle Danmarks parkinsonfamilier i et fælles projekt centreret om dansetræning, musik og livsglæde.

Uddannelse af 30-40 lokale danseinstruktører
Udbredelsen af dansetræning, musik og livsglæde skal ske ved at uddanne 30-40 lokale danseinstruktører fra hele landet. Disse instruktører kan selvfølgelig være dansere, men de kan eksempelvis også have en baggrund i fysioterapien. Uddannelsen har form af et todages kursus, hvor nye undervisere bliver klædt på til at undervise parkinsonramte og deres pårørende. Første undervisningsforløb foregår i september 2017 og gentages i september 2018.

Undervisningen af de nye danseinstruktører vil blive varetaget af yderst rutinerede kræfter. Neurolog og speciallæge Anne Korsgaard står for den parkinsonfaglige danseundervisning, mens undervisningen i dans varetages af hhv. Susanne Frederiksen og Elisabeth Dalsgaard, der begge gennem flere år har undervist parkinsonhold med stor succes ud fra hver deres koncept.

Landsdækkende workshops
Projektet har et ambitiøst mål om at involvere op imod en fjerdedel af alle parkinsonpatienter i den treårige projektperiode. Derfor er det vigtigt, at projektet via målrettet og intensiv kommunikation – både internt i foreningen, via foreningens faglige netværk og eksternt via lokal og national presse – når ud til parkinsonfamilierne og viser dem dansens mange muligheder. Målet med projektet er også at nå en række af de parkinsonfamilier, som normalt ikke er aktive i Parkinsonforeningens aktiviteter. 

Det er vigtigt at understrege, at danseprojektet ikke er et traditionelt kredsprojekt. I stedet er målet at involvere frivillige, som brænder for dans og gøre dansen tilgængelig for flest mulige parkinsonfamilier – på tværs af kredsgrænser. Projektet skydes derfor i gang med en række lokale danseworkshops i august, hvor vi præsenterer dansens mange muligheder. Hold derfor øje med aktivitetskalenderen, når vi i august kommer til:

  • Nordjylland
  • Midtjylland
  • Sønderjylland
  • Fyn
  • København
  • Vestsjælland
  • Bornholm

Det vil være gratis at deltage på vores halvårlige danseworkshops, som gentages i hver sæson. Dermed håber vi, at vi kan lokke flere og flere med og inspirere til at deltage på lokale dansehold efterfølgende. Vores danseworkshops ledes af masterinstruktørerne Elisabeth Dalsgaard og Susanne Frederiksen.

Tid og sted annonceres her på siden. 

Lokal danseundervisning starter til oktober
Til oktober debuterer de nyuddannede parkinsondanseinstruktører med lokal danseundervisning. Håbet er, at de fleste instruktører vil være tilknyttet eksempelvis en danseskole, en fysioterapiklinik eller et fitnesscenter, hvor undervisningen vil foregå. Der vil være en mindre deltagerbetaling, selvom projektet yder et tilskud til undervisningen.  

Følg med her på hjemmesiden, hvor vi løbende samler alle dansehold, så du let kan finde dansen tæt på dig.

Vil du vide mere?
Kontakt projektleder Marlene Grønnegaard Sørensen på ms@parkinson.dk eller 3635 0230.