Nyheder fra Parkinsonforeningen

Regeringen indgik som bekendt en aftale sammen med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i juni måned og den 3. september blev lovforslaget sendt i høring.

Parkinsonforeningen afgav høringsvar gennem Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer.

...

HAR DU BRUG FOR NETVÆRK? KOM TIL SEMINAR I NOVEMBER!

Det kan være svært at tackle, når ens mor eller far bliver ramt af en kronisk sygdom. Der melder sig mange spørgsmål såsom, hvordan du som barn skal forholde dig, hvordan er fremtidsudsigterne, hvad med børnebørnene mv...

Parkinsonforeningen gør opmærksom på, at rehabiliteringsopholdene for parkinsonramte i fase 2 og 3 af sygdommen fortsætter i 2013. Der bliver i alt fire ophold i foråret, to på hvert center.  Senere i 2013 udbydes tilsvarende fire ophold i efteråret, to på hvert center.

Hvis man som...

Den 6. oktober 2012 uddelte foreningen i alt 1,1 mio. kroner i støtte til 10 forskningsprojekter.

Forskningsprojekterne dækker hver deres spændende forskningsfelt og blandt legatmodtagerne var både gengangere fra tidligere år og nye helt nye forskningsprojekter.

...

Hvad betyder kreativitet for dig? Parkinsonforeningen sætter denne vinter fokus på kreativitet og vil derfor samle malerier, fotografier og andet kunst lavet af personer, der lever med Parkinsons sygdom. Vi har allerede modtaget et væld af smukke billeder, fotografier, skulpturer og træarbejder...

Pages