Nyheder fra Parkinsonforeningen

Du kender måske Parkinsonforeningens projekt ”Dans med parkinson”, hvor vi siden 2017 har arbejdet for at udbrede danseundervisning i hele landet. Det betyder, at flere end 7o dansehold nu mødes hver uge over hele landet og danser med parkinson – enten på hold med Ballroom Fitness™ eller som...

Hvis du ikke kan få fat i Sinemet, er der flere ting at gøre. Ifølge flere neurologer kan mange parkinsonpatienter skifte til Madopar og nogle også til Stalevo.

Tåler du ikke disse præparater, vil din neurolog eller praktiserende læge kunne ansøge om en udleveringstilladelse på Sinemet....

Parkinsonforeningen søger lige nu en række deltagere til to fokusgruppeinterviews, der skal handle om behandling af Parkinsons sygdom.

Parkinsonforeningen og Danmodis (Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser) arbejder på at lave kvalitetsstandarder, som skal sikre, at...

Parkinsonforeningen har igennem længere tid oplevet, at parkinsonpatienter har haft problemer med at få Sinemet. Særligt udfordrende har det været i løbet af sommeren. Parkinsonforeningen har derfor været i hyppig dialog med Lægemiddelstyrelsen og medicinalvirksomheden MSD, der producerer...

Parkinsonforeningen ønsker at blive klogere på, hvor mange af vores medlemmer, der har problemer med at få deres parkinsonmedicin og i særdeleshed Sinemet. Vi har derfor udformet et kort spørgeskema. 

Spørgeskemaet kan besvares både af personer med parkinson og pårørende, men kun én...

Pages