Coronaepidemien og Parkinsons sygdom (Opdateret 21.09.2020)

Oprettet d. 15.10.2020

Nyheden er skrevet den 6. marts 2020 og opdateres løbende. Senest opdateret 21.09.2020

Retningslinjer for social afstand
Det generelle afstandskrav er 1 meter. Afstandskravet er dog minimum 2 meter, hvor der er risiko dråbesmitte samt hvis der er tale om personer med risiko for et alvorligt forløb, hvis de smittes med corona.

Er jeg i særlig risiko for et alvorligt forløb, når jeg har parkinson?
Parkinsonpatienter kan have større risiko for et mere alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med coronavirus, af flg. grunde:

Mange er >65 år og generelt har alle personer ≥ 65 år og især mænd større risiko end yngre for et mere kompliceret sygdomsforløb. Patienter ≥65 år uden underliggende anden sygdom har 2 til 3 gange større risiko for indlæggelse og intensiv behandling end personer i alderen 19 to 64 år.

Tillige er det understreget fra flere sider, blandt andet i NEJM (New England Journal of Medicine er et anerkendt amerikansk tidsskrift), at anden underliggende sygdom var hyppigere hos de personer, som havde brug for indlæggelse (71%) og intensiv behandling (78%) end hos dem, der ikke havde brug for indlæggelse (27%). De mest almindelige rapporterede andre sygdomme, som kan bidrage til et mere kompliceret forløb, er diabetes mellitus, kronisk lungesygdomme og hjertekarsygdomme.

Især personer med fremskreden parkinson vil være i risikogruppe afhængig bl.a. af sværhedsgraden af Parkinsons sygdom, alder, køn, fysisk tilstand, symptomer som fx fejlsynkning og vejrtrækningsproblemer.

Der er ikke noget, der tyder på, at parkinsonpatienter generelt har et svækket immunsystem. Men parkinsonpatienter kan være mere udsatte for at få lungebetændelse, bl.a. fordi også åndedrætsmusklerne kan være angrebne af sygdommen og evt. fejlsynkning kan også øge risikoen for lungebetændelse.

Ældre og svækkede personer med flere sygdomme er generelt i større risiko for mere komplicerede sygdomsforløb med vejrtrækningsproblemer og lungebetændelse. Mange medlemmer vil være i denne gruppe, og derfor skal de være meget opmærksomme på at beskytte sig mod smitte.

Hvad kan du selv gøre, hvis du er i særlig risiko?
Det er altid en god ide som parkinsonpatient at blive vaccineret mod influenza og lungebetændelse (pneumokokker, se sst.dk: Udvalgte risikogrupper får tilbud om gratis vaccination mod pneumokokker, 15. juni 2020). Det er også væsentligt at sikre et optimalt D-vitamin niveau og supplere med D-vitamin tilskud i vintermånederne. Ligeledes er en normal indtagelse af C-vitaminer vigtig.

Individuel rådgivning må gives af den læge eller parkinson-neurolog, som følger patienten, og dermed har det bedste kendskab til patienten, herunder om patienten har andre sygdomme, som bringer patienten i særlig risiko.

Personer i risiko for et alvorligt forløb ved coronasmitte bør være opmærksom på at holde 2 meters afstand, helt undgå fysisk berøring og holde god håndhygiejne.

Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger

Råd om hygiejne:
• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
• Undgå at berøre ansigt, næse, mund og øjne
• Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn.

Råd om social afstand:
• Undgå kontakt med nogen, der har symptomer på smitte med coronavirus
• Hold afstand til andre, 1-2 meter afhængig af situation og risikoforhold, også i sociale sammenhænge
• Undgå små og store forsamlinger i det offentlige rum og hjemme, max 100 personer i samme rum
• Brug telefon eller online service for at kontakte din praktiserende læge eller neurolog.

Arrangementer, transport og arbejdspladser:
• Der opfordres til hjemmearbejde i videst mulige omfang på offentlige og private arbejdspladser
• Forsamlingsforbuddet er d. 19. september sat ned til 50 personer
• Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs
• Der opfordres til at rejse uden for myldretiden og til at gå eller tage cyklen ved kortere ture

Råd om brug af mundbind
Fra lørdag d. 19. september er der krav om at bruge mundbind eller visir, når man rejser med offentlig transport samt på restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder. Når man sidder ned på restauranter o.lign. er der ikke krav om mundbind. Det anbefales desuden at bruge mundbind i disse situationer: 

• Du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko, fx ved behov for pleje og omsorg
• Ved store forsamlinger som fx optog, hvor hyppig eller langvaring ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand mv.

Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for begrænsning af coronasmitte her

Gode medicin-råd
Det er vigtigt som parkinsonpatient at være opmærksom på, at man ikke er ved at løbe tør for medicin. Det er også en god idé at fremskaffe en kopi af den medicinliste, som både din egen læge og din parkinson neurolog har adgang til, såkaldt FMK=Fælles Medicin Kort. Din egen læge og parkinson neurolog har pligt til at holde listen opdateret. Ring evt. til parkinson-sygeplejersken og anmod om at få sendt en kopi. På listen kan du skrive navnet på din neurolog og vedkommendes kontaktinfo. Tag listen med på hospitalet, hvis du har lavet rettelser på listen og skulle blive indlagt. Men hospitalet har også en kopi af listen.

Fasthold din træning
Parkinsonforeningen anbefaler, at parkinsonpatienter tager kontakt til deres fysioterapeut og aftaler, hvilke træningsmuligheder der er under den vederlagsfri ordning. Holdtræning er ved at blive genoprettet med respekt for de udmeldte retningslinjer.

Vi opfordrer til, at man som parkinsonpatient fastholder egentræning og gode motionsvaner fx med daglige gåture, hjemmetræning mm.

Læs mere om mulighed for vederlagsfri fysioterapi under coronaepidemien her.

Træningsvideoer til dig, som har parkinson

Læs brochuren: Træn med parkinson

Læs mere: Vaccination mod pneumokokker er gratis for personer der er flydt 65 år