Coronaepidemien og Parkinsons sygdom (Opdateret 13.01.2021)

Oprettet d. 13.01.2021

Nyheden er skrevet den 6. marts 2020 og opdateres løbende. Senest opdateret 13. januar 2021.

Regeringen forlænger alle restriktioner til og med 7. februar 2021 og understreger igen, at vi anbefales at se så få som muligt. Det er dog vigtigt at fastholde aftaler med eksempelvis læger og fysioterapeuter.

Myndighederne kom også med følgende anbefalinger til danskerne:

  • Bliv så vidt muligt hjemme
  • Køb kun ind én person ad gangen
  • Undgå at mødes med andre end din husstand eller dine nærmeste
  • Aflys arrangementer og aftaler

Læs mere om de særlige tiltag her

Vær opmærksom på, at klinikker for fysioterapi er en del af sundhedsvæsenet og derfor fortsat er åbne for patienter. 

Retningslinjer for social afstand
Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode.

Er jeg i særlig risiko for et alvorligt forløb, når jeg har parkinson?
Personer med parkinson kan have større risiko for et mere alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med coronavirus. Det skyldes, at mange er over 65 år. Man ved således, at personer på 65+, og især mænd, har større risiko end yngre for et mere kompliceret sygdomsforløb. Patienter over 65 år uden underliggende anden sygdom har således 2 til 3 gange større risiko for indlæggelse og intensiv behandling end personer i alderen 19 til 64 år.

Tillige er det understreget fra flere sider, blandt andet i det anerkendte amerikanske tidsskift New England Journal of Medicine, at anden underliggende sygdom er hyppigere hos de personer, som har brug for indlæggelse (71%) og intensiv behandling (78%) end hos dem, der ikke har brug for indlæggelse (27%). De mest almindelige rapporterede andre sygdomme, som kan bidrage til et mere kompliceret forløb, er diabetes mellitus, kronisk lungesygdomme og hjertekarsygdomme.

Især personer med fremskreden parkinson vil være i risikogruppen afhængig bl.a. af sværhedsgraden af Parkinsons sygdom, alder, køn, fysisk tilstand, symptomer som fx fejlsynkning, vejrtrækningsproblemer og demens.

Der er ikke noget, der tyder på, at personer med parkinson generelt har et svækket immunsystem. Men de kan være mere udsatte for at få lungebetændelse, bl.a. fordi også åndedrætsmusklerne kan være angrebne af sygdommen og evt. fejlsynkning kan også øge risikoen for lungebetændelse

Hvad kan jeg selv gøre, hvis jeg er i særlig risiko?
Som parkinsonpatient er det altid en god ide at blive vaccineret mod influenza og lungebetændelse (pneumokokker). Det er også væsentligt at sikre et optimalt D-vitamin niveau og supplere med D-vitamin tilskud i vintermånederne. Ligeledes er en normal indtagelse af C-vitaminer vigtig.

Er du i særlig risiko, bør du få individuel rådgivning af den læge eller parkinsonneurolog, som følger dig og dermed har det bedste kendskab til din historik, herunder om der er andre sygdomme, som bringer dig i særlig risiko.

Hvornår får jeg tilbudt en vaccine?
Alle voksne vil modtage et tilbud om vaccination mod corona via e-boksen eller per brev, hvis man ikke bruger e-boks. Det vil ske, når man står for tur. De ældste og mest sårbare samt sundhedspersonale først.

MERE INFORMATION: Få information om vaccinen her

En parkinsondiagnose betyder ikke i sig selv, at man er i særlig risiko for et alvorligt coronaforløb. Du kan kontakte din neurolog, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko og dermed kan få en henvisning til vaccination.

Besøg på plejehjem
Ældre på plejehjem med besøgsrestriktioner har hidtil kunnet få besøg af den nærmeste pårørende i egen bolig og yderligere to nære pårørende i besøgsrum – dog maks. to ad gangen – hvis det konkrete påbud har givet mulighed herfor. Fra den 18. december er reglerne blevet mere fleksible. 

Der bliver mulighed for, at flere besøg kan foregå i den ældres bolig. Der kan – som i dag – dog kun være to besøgende ad gangen. Der ændres således ikke på, hvor mange der kan komme på besøg, men der bliver mulighed for, at besøgene kan foregå under mere hyggelige og hjemlige forhold. 

Som udgangspunkt kan besøg fra både den nærmeste pårørende og de to yderligere nære pårørende foregå i borgerens egen bolig, men det er afgørende, at plejehjemmene sikrer, at besøgene kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Læs mere om besøg på plejehjem her

Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger

Råd om hygiejne:
• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
• Undgå at berøre ansigt, næse, mund og øjne
• Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn.

Råd om social afstand:
• Undgå kontakt med nogen, der har symptomer på smitte med coronavirus
• Hold afstand til andre. Afstandsanbefalingen er ud fra et forsigtighedsprincip øget fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode.
• Brug telefon eller online service for at kontakte din praktiserende læge eller neurolog.

Arrangementer, transport og arbejdspladser:

  • Der opfordres til hjemmearbejde i videst mulige omfang på offentlige og private arbejdspladser. 
  • Forsamlingsforbuddet er sat ned til 5 personer.
  • Anbefalingen om antallet af sociale kontakter sænkes til maksimalt 5 sociale kontakter, ud over sin hustand og sin arbejdsplads, hvis man fortsat møder fysisk op.
  • Opfordring til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs.
  • Der opfordres til at rejse uden for myldretiden og til at gå eller tage cyklen ved kortere ture.
  • Anbefaling om max 5 personer i private hjem.

Læs mere om de særlige tiltag her

Råd om brug af mundbind
Fra torsdag den 29. oktober blev der indført krav om brug af mundbind eller visir ved besøg i dagligvarebutikker, varehuse, storcentre, basarer, arkader mm. 

Anbefalinger for begrænsning af coronasmitte

Gode medicin-råd
Det er vigtigt som parkinsonpatient at være opmærksom på, at man ikke er ved at løbe tør for medicin. Det er også en god idé at fremskaffe en kopi af den medicinliste, som både din egen læge og din parkinson neurolog har adgang til, såkaldt FMK=Fælles Medicin Kort. Din egen læge og parkinson neurolog har pligt til at holde listen opdateret. Ring evt. til parkinsonsygeplejersken og anmod om at få sendt en kopi. På listen kan du skrive navnet på din neurolog og vedkommendes kontaktinfo. Tag listen med på hospitalet, hvis du har lavet rettelser på listen og skulle blive indlagt. Men hospitalet har også en kopi af listen.

Fasthold din træning
Parkinsonforeningen anbefaler, at parkinsonpatienter tager kontakt til deres fysioterapeut og aftaler, hvilke træningsmuligheder der er under den vederlagsfri ordning. Holdtræning er ved at blive genoprettet med respekt for de udmeldte retningslinjer.

Vi opfordrer til, at man som parkinsonpatient fastholder egentræning og gode motionsvaner fx med daglige gåture, hjemmetræning mm.

Træningsvideoer til dig, som har parkinson

Læs brochuren: Træn med parkinson

Læs mere: Vaccination mod pneumokokker er gratis for personer der er flydt 65 år