Astrid Blom ansat som ny direktør

Oprettet d. 21.06.2017

Til september går Mette Holst på pension efter 10 år som direktør i Parkinsonforeningen. Det er med stor glæde, at vi i dag kan annoncere, at Astrid Blom er ansat som ny direktør med start 1. september.

Astrid Blom kommer fra en stilling i Sundhedsstyrelsen, hvor hun i en årrække har været sektionsleder i Enhed for forebyggelse med strategisk, faglig og personalemæssig ledelse som primære arbejdsopgaver. Parkinsonforeningens landsformand ser frem til samarbejdet og glæder sig til at byde Astrid velkommen:

”Når vi i ansættelsesudvalget har valgt Astrid Blom til vores nye direktør, er det fordi vi tror på, at hun kan videreføre den platform, som er blevet skabt de seneste 10 år. Parkinsonforeningen har brug for en direktør, som er vant til at arbejde med kommunernes budgetter og kronisk syges trængsler, samt kender til de forskellige indgange, der findes både på det kommunale og ministerielle plan.

Jeg er ikke i tvivl om, at foreningens kommende direktør har politisk tæft og et strategisk talent, og jeg tror på, at Astrid har evnen til at balancere mellem den faglige viden og de politiske interesser. Her vil hendes mangeårige arbejde i  sundhedsbranchen danne en fin baggrund”, siger Jorry Højer og fortsætter:

”Parkinsonforeningens nye direktør er resultatorienteret og har i samarbejde med andre fagpersoner blandt andet udarbejdet anbefalinger til forebyggelsestilbud til borgere med kroniske sygdomme gennem en inddragende og dialogorienteret proces. Vi er overbeviste om, at Astrid vil være god til at kommunikere og åben i sin tilgang til mennesker”.

Astrid Blom er oprindelig uddannet cand.scient.soc og har en Ph.d. i internationale udviklingsstudier fra Roskilde Universitet. De seneste 15 år af hendes arbejdsliv har dog været centreret omkring sundhedsområdet. For Astrid bliver stillingen et spændende møde med en stor skare af dedikerede frivillige, som brænder for Parkinson. 

”Jeg har søgt stillingen, fordi jeg synes, Parkinsonforeningen arbejder for en rigtig vigtig sag. Der er fortsat brug for at udbrede viden om Parkinson, både til politikere nationalt, i kommunerne og til sundhedspersonalet, for at sikre de bedste vilkår for mennesker med Parkinson og deres pårørende. Desuden er jeg efter en årrække i offentlige organisationer, tiltrukket af det engagement og initiativ, der er i en medlemsdrevet organisation som Parkinsonforeningen”, fortæller Astrid og slutter:

”Jeg ser meget frem til at arbejde sammen med en masse dygtige mennesker, både de folkevalgte, de frivillige og sekretariatet. Jeg glæder mig til, at vi sammen gør en forskel, både når det gælder at øge foreningens synlighed, styrke økonomien og sætte nye projekter i søen”. 

 

På billedet ses Astrid Blom i selskab med landsformand Jorry Højer.