Ét samlet rehabiliteringstilbud sikrer høj faglighed

Oprettet d. 29.11.2019

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har evalueret Parkinsonforeningens rehabiliteringstilbud. Siden 2017 har rehabilitering til personer med parkinson været samlet på Sano i Skælskør – med undtagelse af weekendkurser der også afholdes på Sano Aarhus og Sano Middelfart.

Et stærkt fagligt miljø omkring rehabilitering af parkinsonramte

Jo flere patienter, desto større viden om parkinson. Så enkelt kan det siges. Samlingen af rehabiliteringsforløb på Sano Skælskør har betydet, at fagpersonerne har flere patienter at arbejde med og dermed styrkes deres viden om parkinson.

Samtidig har etableringen af videnscentret på Sano været med til at skabe et større samspil mellem forskning og rehabiliteringsforløbene. Videnscentret har adgang til den forskning, der er på området, og dette inddrages i de enkelte rehabiliteringstilbud. Derudover kan data fra de personer, der deltager på et rehabiliteringsophold, bruges til kommende forskningsprojekter. Videnscentret har skabt en database, SanoBasen, der netop indsamler data fra spørgeskemaer og test, og stiller de anonymiserede data til rådighed for forskere.

Rehabiliteringstilbud er gode og relevante

VIVE har interviewet to parkinsonramte, der har været på et rehabiliteringsophold. Begge var meget begejstret for opholdet og oplevede at have fået meget med hjem. De fremhævede personalets faglighed, træningen på Sano og endelig samvær og erfaringsdeling med andre parkinsonramte.

VIVE har også interviewet neurologer, fysioterapeuter og kommunale fagpersoner, og de ser rehabiliteringsopholdene som gode, relevante og med væsentlige resultater og bedre træningsvaner for de parkinsonramte.

Mere information til fagpersoner

De interviewede fagpersoner efterlyser mere information om rehabiliteringstilbuddene, f.eks. mere viden om indhold, henvisning og visitation. I rapporten fremhæves det samtidig, at det er patienter eller pårørende, som efterspørger rehabiliteringstilbud, når de er hos neurolog eller den praktiserende læge og ikke lægen, der gør opmærksom på tilbuddet. Det skaber en skævvridning i forhold til, hvem der får rehabilitering, da det typisk vil være de mere ressourcestærke personer.

Rehabiliteringsindsatsen bliver bedre og bedre

Rom blev ikke bygget på en dag, som man siger. Det betyder også, at samlingen af rehabiliteringstilbud på Sano er en proces, og det bliver gradvis bedre og bedre. Dette afspejler evalueringsrapporten også tydeligt, idet VIVE har interviewet tre kommunale fagpersoner, der har modtaget en genoptræningsplan fra Sano. Den kommunale fagperson, der senest har modtaget en genoptræningsplan, beskriver den som fyldestgørende og befordrende for den videre genoptræning af den parkinsonramte. De to kommunale fagpersoner, der har modtaget en genoptræningsplan tilbage i 2017, fandt genoptræningsplanen mindre brugbar.

LÆS MERE: Evalueringsrapport ’Rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom – Evaluering af Parkinsonforeningens samlede rehabiliteringstilbud på Sano og opbygning af et videnscenter’.

Kontakt Parkinsonforeningen

Har du spørgsmål til evalueringsrapporten eller øvrige spørgsmål til rehabiliteringstilbuddet på Sano, kan du kontakte projektleder Marlene Grønnegaard Sørensen på tlf. 36350235 eller ms@parkinson.dk.