Warning message

Submissions for this form are closed.

Dans med Parkinson - uddannelsesforløb

Oprettet d. 23.06.2017

Parkinsonforeningen gennemfører med støtte fra TrygFonden et landsdækkende treårigt projekt, som kobler kvalificeret danseundervisning, musik, rytme og motion med en ofte overset sygdomsgruppe – parkinsonramte og deres familier.

Derfor søger Parkinsonforeningen lige nu instruktører, som kan varetage et eller flere ugentlige dansehold for parkinsonramte og pårørende.

Hvorfor er dans særligt godt for parkinsonramte?
En grundsten i uddannelsen er den viden, som allerede eksisterer på området. Forskningsresultater viser blandt andet, hvordan parkinsonramte får det bedre fysisk, mentalt og socialt, når de danser regelmæssigt. Eksempelvis oplever parkinsonramte forbedringer i forhold til stivhed, stabilitet, bevægelse i hænder samt ansigtsudtryk. Resultater fra spørgeskemaer viser tillige positiv effekt på det sociale liv, sundhed, kropsfølelse, mobilitet og udførelsen af hverdagsaktiviteter. For pårørende har det også stor betydning at danse med.

Se evt. Sundhedsmagasinet på DRs omtale af projektet via nedenståede link:

SE MERE: Parkinsondans i Sundhedsmagasinet

Hvad kræver det for at blive instruktør?
Parkinsonforeningens danseuddannelse er for dig, der ønsker at dygtiggøre dig indenfor undervisning af parkinsonramte og pårørende. Har du derfor erfaring med dans, undervisning eller bevægelse til musik og har du lyst til at undervise i dans med Parkinson i dit lokalområde, tilbyder parkinsonforeningen nu et skræddersyet kursus. Mens du opbygger en solid viden om, hvordan dans og musik kan hjælpe parkinsonramte og pårørende sørger vi for at skabe kontakt til lokale frivillige, så vi sammen kan udbrede dansen.

Ballroom Fitness™
Ballroom Fitness™ tager udgangspunkt i de klassiske pardanse, som f.eks. vals, cha cha cha, slow fox mm., men dansen er bygget op på en sådan måde, at man som deltager danser både alene og med en partner. I Ballroom Fitness™ er fokus på brugen af musikken, herunder gang til musik.

Undervisningen varetages af Elisabeth Dalsgaard, idrætsuddannet fra Københavns Universitet. Elisabeth har udviklet konceptet Ballroom Fitness™ og har mange års erfaring med at undervise i dans. Siden 2014 har Elisabeth arrangeret kurser på Club La Santa for parkinsonpatienter og deres pårørende.

Dansetræning inspireret af PD-metoden
Inspireret af den amerikanske danseform Dance for PD® bruges kroppen og bevægelserne til at lave små fortællinger til musikken. Dansetræningen lægger derfor stor vægt på via koreografi og improvisation at skabe de billeder, som opstår i deltagerens hoved.  Selve træningen er bygget op på en sådan måde, at den styrker deltagernes bevidsthed om bevægelsernes dynamiske og æstetiske kvaliteter. 

Undervisningen varetages af Susanne Frederiksen, professionel danser og koreograf med mere end 20 års erfaring med undervisning og instruktion i dans og koreografi. Susanne har instrueret dans for Parkinson siden 2015.

Om uddannelsen
I september måned tilbyder Parkinsonforeningen et kursusforløb over to dage, hvor du som kommende instruktør dels får en solid indføring i Parkinson, dels modtager undervisning i den danseform, som du ønsker at undervise i. På den måde står du bedst mulig rustet til at gennemføre danseaktiviteter fra oktober 2017.

Dag 1
Kl. 10.00-14.00 får du en grundig indføring i Parkinsons sygdom og betydningen af dans og musik. Undervisningen varetages af Anne Korsgaard, der er en erfaren neurolog med speciale i Parkinson og indgående kendskab til dansens effekt på parkinsonramte. Kl. 14.00-17.00 kan du enten vælge at fordybe dig i Ballroom Fitness™ eller dansetræning inspireret af PD-metoden. Undervisningen har praktisk karakter og varetages af hhv. Elisabeth Dalsgaard eller Susanne Frederiksen alt efter valgt danseform.

Dag 1 foregår mandag den 11. september kl. 10.00-17.00 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Dag 2
Her fortsætter den praktiske undervisning i hhv. Ballroom Fitness™ eller dansetræning inspireret af PD-metoden. Dagen giver indblik i, hvordan du gennem danseformen konkret kan arbejde med parkinsonramte og pårørende – herunder opbygning af danselektioner, forløb over tid og brug af musik. Undervisningen afprøves i praksis på et hold med parkinsondansere.

Dag 2 foregår tirsdag den 12. september kl. 10.00-15.00. Elisabeths undervisning foregår i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, mens Susannes undervisning foregår på Havarthigården, Havarthivej 6, 2840 Holte.

Uddannelsens to dage udgør et samlet forløb og udbydes gratis af Parkinsonforeningen. Vær opmærksom på, at du selv skal betale transport og evt. overnatning. Vi gør opmærksom på, at der kun vil være et begrænset antal deltagerpladser.

Der vil være forplejning undervejs. Endeligt program fremsendes før kursusstart.

Som afslutning på hver sæson er der indlagt obligatorisk sparring og kvalitetstjek med masterinstruktørene. Ved afslutningen af den treårige projektperiode afholdes tillige et landsstævne, hvor du kan vise, hvad dit/dine hold har lært gennem årene, og samtidig møde de andre parkinsondansende familier og deres instruktører.

Tilmelding
Spørgsmål rettes til projektleder Marlene Grønnegaard Sørensen fra Parkinsonforeningen.

Marlene Grønnegaard Sørensen
Tlf. 3635 0230
Mail: ms@parkinson.dk

OBS: Kurset er nu overtegnet og det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig. 

Tidspunkt: 
Monday, 11. September 2017 - 10:00 to Tuesday, 12. September 2017 - 15:00