Børn som pårørende

Oprettet d. 24.06.2016

En ny undersøgelse fra Danske Patienter slår fast med syvtommersøm, at børn, som er pårørende til en syg forælder, bliver overset. Børn bliver ikke tænkt ind som pårørende i handleplaner og behandlinger i sundhedsvæsnet.

Undersøgelsen efterlader en kedelig besked om, at der mangler fokus på pårørende børns trivsel og behov, når en forælder eller søskende bliver syg. Over halvdelen af forældrene svarer i et spørgeskema, at de ikke oplever, at der bliver spurgt ind til det pårørende barns trivsel og behov i forbindelse med sygdommens opståen – både på hospitalet, i kommunen, hos den praktiserende læge eller i skolen. Derudover svarer syv ud af ti forældre, at der ikke er relevante tilbud til pårørende som barn af en syg forælder. Konsekvenserne er, at børnene bliver psykisk belastet. Undersøgelsen viser bl.a., at pårørende børn skjuler følelser, har svært ved at koncentrere sig og har mange bekymringer om sygdommen, som påvirker almen trivsel.

Undersøgelsen er foretaget blandt Danske Patienters medlemsorganisationer. Der er i alt 809 forældre, som har bidraget – heraf 1 % som er berørt af Parkinson.

LÆS MERE: Om undersøgelsen

 

Foto: iStockphoto