Tandsundhed og parkinson

GODE RÅD TIL AT BEVARE ET SUNDT TANDSÆT

Allerede tidligt i sygdomsforløbet og måske før diagnosen er stillet, kan personer med Parkinsons sygdom opleve motoriske problemer. Bevægelserne bliver stive og langsomme og finmotorik og koordinationsevne bliver dårligere. Symptomerne er ofte værst i den ene side og funktioner som skrivning og tandbørstning kan blive påvirket - den sidste uden at man selv nødvendigvis hæfter sig ved det.

Evnen til god hjemmetandpleje kan altså blive ringere i takt med, at sygdommen udvikler sig. Det betyder øget risiko for caries (huller i tænderne) og parodontose. For at undgå, at tænderne rammes som en følge af parkinson, er det vigtigt at kende de midler, der findes til at bevare sunde tandforhold - både de indsatser man selv kan udføre og de tiltag, der kræver konsultation hos og samarbejde med en tandlæge eller tandplejer.

LÆS MERE: Særlige tandplejeordninger og tilskudsmuligheder

En række faktorer kan påvirke tandsundheden i negativ retning hos personer med parkinson. Det gælder:

  • Mundtørhed, der både kan skyldes medicin mod parkinson og selve sygdommen. Ved mundtørhed nedsættes spyttets vigtigste værn mod caries og parodontose – nemlig skyllevirkningen.
  • Nedsat mimik i ansigtet. Dette nedsætter den selvrensende effekt som muskulaturen normalt har.
  • Nedsat finmotorik og koordinationsevne i arme og hænder kan resultere i vanskelighed ved at udføre tilstrækkelig god tandrengøring til at undgå udvikling af caries og parodontose. Hvis du derfor har parkinson og oplever, at du kan have svært ved eksempelvis at skrive, at skille indkøbsposer ad eller at tage mønter op af lommen, så kan din evne til at udføre god tandpleje også være påvirket.

Ved at 'klikke' på et af de røde emner herunder, kan du springe direkte til det ønskede emne. Ellers kan teksten også læses kronologisk.

Hvad kan jeg gøre, for at bevare et sundt tandsæt?

Først og fremmest er det en god idé, at du henvender dig til din tandlæge eller tandplejer og fortæller, at du har parkinson. Tandlæge og tandplejer kan undersøge, hvordan du klarer din mundhygiejne og give dig gode råde med hensyn til valg af tandbørste, tandpasta og brug af andre hjælpemidler.

Derudover kan de tilbyde dig undersøgelse og tandrensning og forebyggende fluoridbehandlinger med et interval, der svarer til dit behov.

Til toppen

Valg af tandbørste

Har du forringet motorik og koordinationsevne i hænder og arme, vil du sandsynligvis have god gavn af en elektrisk tandbørste (billede 1). Den elektriske tandbørste udfører selv de små roterende bevægelser, som kan volde stort besvær, når man har parkinson. Tandbørsteopgaven lettes betydelig, da du blot skal flytte tandbørsten fra tand til tand og sikre, at du kommer rundt til både: forside, bagside, tyggeflade og godt ind i alle tandmellemrummene, på alle tænder.

Der findes forskellige udmærkede el-tandbørster på markedet. Bevægelser og design kan være lidt forskelligt - det vigtigste er, at du vælger en børste med et kraftigt greb, som ligger godt i hånden. Vær opmærksom på, at nogle el-tandbørster ryster, når de kører, hvilket kan forværre rystelser i hånden, hvilket er ubehageligt. Så prøv at holde tandbørsten i drift, før du køber den.

Foretrækker du at bruge en almindelig tandbørste, kan du få bedre kontrol over den ved at sætte et skumhåndtag på (Billede 2). Skumhåndtag kan købes hos Bjørn Nielsen Rehap & og hospitalsartikler A/S. Du kan evt. finde mere information på www.bjoern-nielsen.dk eller ved at ringe på telefon 8692 7955. Materialet hedder Plastzote og sælges i metermål og klippes til efter ønske. Det findes i 3 diametre, så det kan bruges til andre ting, men til tandbørster er det generelt den med den største indvendige diameter (1,2 cm) som passer bedst.

Hvis du er i tvivl, om du børster godt nok, kan du vælge med jævne mellemrum at bruge farvetabletter, som du kan købe på apoteket.

Billede 1 el-tandbørste.jpg

 

Billede 2 Skumhåndtag.jpg

  Billede 1 og 2.

Til toppen

Valg af tandpasta

Når man har svært ved at børste tænderne helt rene, bliver brug af fluortandpasta med et højt fluoridindhold særlig vigtig for at mindske risikoen for caries. I Danmark findes der på markedet tandpasta i håndkøb med et fluoridindhold fra 450 til 1500 ppm. Fluorid kan til en vis grad kompensere for manglerne i tandrengøringen. Du skal vælge en tandpasta med 1450-1500 ppm fluorid og børste dine tænder meget grundigt mindst 1 gang (gerne 2) om dagen. Du kan se fluoridkoncentration på pakningen. Hvis du udvikler mange huller, kan din tandlæge udskrive en recept på tandpasta med særlig højt fluoridindhold (Duraphat tandpasta, 5.000 ppm).

For at forebygge caries bedst muligt, er det en god idé, at samle de måltider som indeholder sukker, til så få som muligt, så tænderne ikke påvirkes af sukker en stor del af dagen. 

Har du brug for ekstra beskyttelse f.eks. fordi du ikke kan komme til at børste tænder, kan din tandlæge ordinere fluortyggegummi. Fluortyggegummi tilfører både fluorid og øger spytproduktionen og dermed den vigtige skylleeffekt. Fluorolex tyggegummi fås på apoteket. I håndkøb kan du desuden købe V6 tyggegummi (”Strong teeth”), som også indeholder fluorid. Endelig ”motionerer” tyggegummi ansigtets muskler og øger herved selvrensningen.

Du kan også skylle mund med en mundskyllevæske med 0,1% fluorid (f.eks. FLUX). Mundskyllevæske kan købes i håndkøb, men vær opmærksom på fluoridindholdet, som skal være oppe på 0,1% (0,2 % NaF). Mundskylning kan ikke erstatte tandbørstning, men kan bruges som et supplement- eksempelvis 2 gange mundskyl og 1 gang grundig tandbørstning om dagen.

Til toppen

Andre hjælpemidler

De fleste vil have behov for at benytte særlige hjælpemidler til rengøring mellem tænderne. Her kan du vælge at bruge interdental-børster/flaskerensere (Billede 3). Nogle af dem har et rimelig stort greb, som ikke kræver så meget af finmotorikken.

Der findes også en stor holder til tandtråd, som kan bruges – dog kræver den for nogle hjælp til på-montering af tandtråden.

Billede 3 ID børster.jpg

 Billede 3.

Til toppen

Børstestilling

Har du det svært med finmotorikken og har du måske ufrivillige bevægelser i armene, kan du have gavn af at sidde ned, mens du børster tænder med støtte under albuen (Billede 4).

Forhindrer parkinson dig i selv at børste tænder, er det vigtigt, at du beder om hjælp til tandbørstningen.  Det er en fordel, at du sidder ned med god nakkestøtte og lys på, hvis en anden eksempelvis en støtteperson, skal børste dine tænder (Billede 5). Tidspunktet for tandbørstningen er mindre vigtig, bare tænderne bliver gjort rene 1 gang om dagen.

Billede 4 Armstøttebørst.jpg

 Billede 4.

Billede 5 børste hjælp.jpg

 Billede 5.

Til toppen

Proteser

Har du hel- eller delproteser, skal du rengøre dem efter hvert måltid og tage dem ud om natten. Til rengøring af protesen skal du bruge en børste med et stort greb (Billede 6) eller alternativt en opvaskebørste. Bedst er det at købe et opvaskehoved, som er let at holde om (Billede 7). Protesen skal børstes med rent vand og sæbe og du kan med fordel lægge den i vand med en proteserensetablet om natten.

For at undgå, at protesen knækker, hvis du taber den, er det en god ide at fylde vasken med vand, når du børster protesen. Er der kommet tandsten på protesen, kan den lægges i almindelig ren husholdningseddike natten over, hvorefter tandstenen let kan fjernes. Hvis du ikke selv kan børste proteserne eller ikke selv kan tage dem ud, er det vigtigt at du beder om hjælp til opgaven.

Dårlig protesehygiejne kan betyde svie og rødme fra gummerne, svamp og hvis du har delprotese risiko for caries og parodontose i de tænder, der bærer protesen. Protesen skal tages ud, når den skal børstes, da det er vigtigt at børste begge sider.

Billede 6 proborste.jpg

 Billede 6.

Billede 8 Protesebørstning.jpg

 Billede 7.

Til toppen

Artiklen er skrevet af Hanne Mohr Hovgaard, skolechef, tandlæge, Ph.D., Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere, Health, Aarhus Universitet og Jette Noes, tandplejer undervisningsassistent, samme sted. Den blev bragt i Parkinson Nyt, 32. årgang, september 2012, nr. 3.  

Til toppen