Videnscenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom

Sano har i tilknytning til rehabiliteringstilbuddene etableret et videnscenter, som arbejder med forskning, uddannelse og formidling af viden om rehabilitering inden for Parkinsons sygdom.

Videnscentret indsamler data og skaber overblik over den viden, der eksisterer på området. Herudover vil videncentret initiere forskning, eksempelvis om hvordan tværfaglige og tværsektorielle rehabiliteringsindsatser til parkinsonramte forløber nu, og hvordan de i fremtiden kan optimeres med fokus på at løse parkinsonramtes og pårørendes fysiske, psykiske og sociale problematikker i hverdagen.

I forbindelse med arbejdet vil Videnscentret blandt andet samarbejde med neurologiske afdelinger og universiteter i ind- og udland.

Herudover er en af centrets betydelige opgaver at samarbejde med sundhedsprofessionelle i privat og kommunal praksis og formidle viden, der understøtter muligheden for løbende faglig udvikling inden for rehabilitering til mennesker med parkinson. Det vil eksempelvis gøres via netværk, temadage, konferencer mv.

Videncentrets indsatser udvikles løbende i tæt samarbejde med Parkinsonforeningen.

Du kan læse mere om Videnscentret her.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte centret på 78 79 00 70 eller parkinson@sanocenter.dk