Videns- og kompetencecenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom

Parkinsonforenigen har i tilknytning til rehabiliteringstilbuddene etableret et Videns- og kompetencecenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom i samarbejde med Sano. Videns- og kompetencecenteret arbejder med initiering af forskning, uddannelse og formidling af viden om rehabilitering inden for Parkinsons sygdom.

Videns- og kompetencecenteret indsamler data og skaber overblik over den viden, der eksisterer på området. Herudover vil centret initiere forskning, eksempelvis om hvordan tværfaglige og tværsektorielle rehabiliteringsindsatser til parkinsonramte forløber nu, og hvordan de i fremtiden kan optimeres med fokus på at løse parkinsonramtes og pårørendes fysiske, psykiske og sociale problematikker i hverdagen.

I forbindelse med arbejdet vil videns- og kompetencecenteret blandt andet samarbejde med neurologiske afdelinger og universiteter i ind- og udland.

Herudover er en af centerets betydelige opgaver at samarbejde med sundhedsprofessionelle i privat og kommunal praksis og formidle viden, der understøtter muligheden for løbende faglig udvikling inden for rehabilitering til mennesker med parkinson. Det vil eksempelvis gøres via netværk, temadage, konferencer mv.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vibeke Wermuth Grønlund, projektleder for Videns- og kompetencecenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom, på tlf. 24 96 22 18 eller vg@parkinson.dk.