Tilbud til fase 4

Tilbuddet i fase 4 henvender sig til patienter i den sene fase af sygdommen og har som formål at understøtte den parkinsonramte i at forblive i eget hjem så længe som muligt. Indsatsen skal afdække hvilke problemstillinger, der fylder i hverdagen, dels for patienten, dels for hans eller hendes pårørende, samt pege på hvilke muligheder der kan være for at styrke og understøtte familiens ressourcer. Patienten skal henvises via neurolog. Derudover skal patienten eller neurologen have en aftale med en repræsentant fra patientens hjemkommune, som vil deltage på det andet hjemmebesøg.

De forebyggende hjemmebesøg gennemføres som to besøg til den enkelte borger. Ved det første besøg afdækker Sano (v/sygeplejerske eller ergoterapeut) familiens samlede situation. Der vil ske en gennemgang af den parkinsonramtes motoriske og nonmotoriske udfordringer, det daglige aktivitetsniveau, boligens indretning, hjælpemidler, pårørende ressourcer mv. På baggrund af det første besøg vil der blive udarbejdet en rehabiliteringsrapport, der anbefaler, hvilke forbedringer og hvilken støtte den enkelte familie vil kunne profitere af. Ved det andet besøg deltager endvidere en repræsentant fra den parkinsonramtes hjemkommune med det formål at vurdere og påbegynde en implementering af de frembragte anbefalinger. Der afsluttes med en opfølgende telefonkontakt til patient/pårørende.

Der bliver afviklet 15 hjemmebesøg pr. år i hele landet. 

DOWNLOAD: Henvisningsskema fase 4

Kontakt
Eventuelt yderligere oplysninger kan rettes til Sano på parkinson@sanocenter.dk/78 79 00 70 (man-ons kl. 13.00-16.00).