Montebello

Montebello ligger i Spanien og er en del af Region Hovedstadens tilbud til patienter fra hele landet med behov for et intensivt træningsophold. Det er udelukkende hospitalslæger, speciallæger eller praktiserende læger, der kan ansøge om et Montebelloophold til en patient.

Parkinonhold på Montebello

Siden slutningen af 2010 har Montebello flere gange årligt tilbudt parkinsonhold á tre uges varighed. På Montebello er der fysioterapeuter og ergoterapeuter, som træner med dig. De forventer, at du også træner selv uden for de fastsatte behandlingstider, ligesom der lægges op til, at du efter din hjemkomst kan selvtræne ud fra de råd og vejledninger, som du har fået på Montebello.​

Når du bliver indlagt på Montebello er der fokus på:

  • Viden om træning i forhold til diagnose samt fokus på at støtte patienten til at handle selv
  • Konditionstræning, balancetræning, muskelstyrke – og udholdenhed samt vedligeholdelse af ledbevægelighed
  • Mimik og stemmetræning.

Tilbuddet er målrettet nydiagnosticerede parkinsonramte, og man skal være selvhjulpen.

Deltagerne indkvarteres i dobbeltværelser, så man skal være indstillet på at bo sammen med en anden.

Opholdet på Montebello er gratis, men parkinsonramte, der bor uden for det gamle Københavns Amt og Københavns Kommune, skal selv betale for rejsen.

Opfølgninghold - et pilotprojekt

I et pilotprojekt vil Montebello udbyde rehabiliteringshold for parkinsonramte, der tidligere har været på Montebello, men har brug for et opfølgende ophold 12-24 måneder efter for at øge motivationen og forbedre fysikken. I september 2019 var det første hold afsted, og det andet hold vil komme afsted marts/april 2020, hvorefter det skal evalueres.

FILM: Monbetello Pilotprojekt 2019.

Kontakt Montebellosekretariatet

Du kan ringe til Montebellosekretariatet, som er en del af Nordsjællands Hospital, på tlf. 48295210 (mandag kl. 13.00-15.00, tirsdag kl. 9.00-12.00 og torsdag/fredag kl. 10.00-12.00). 

Du kan læse mere om ophold på Montebello og henvisningsprocedure via nedenstående link.

LÆS MERE: Montebello.