Montebello

Montebello ligger i Spanien og er en del af Region Hovedstadens tilbud til patienter fra hele landet med behov for genoptræning og klimabehandling. Det er udelukkende hospitalslæger, speciallæger eller praktiserende læger, der kan ansøge om et Montebelloophold til en patient.

Parkinonhold på Montebello

Siden slutningen af 2010 har Montebello flere gange årligt tilbudt parkinsonhold á tre uges varighed. Formålet med tilbuddet er at give parkinsonramte de nødvendige redskaber til selvtræning. Tilbuddet er målrettet nydiagnosticerede parkinsonramte, og man skal være selvhjulpen. Derudover skal man være indstillet på aktiv deltagelse i aktiviteter og træning. Deltagerne indkvarteres i dobbeltværelser.

Opholdet på Montebello er gratis, men parkinsonramte, der bor uden for det gamle Københavns Amt og Københavns Kommune, skal selv betale for rejsen.

Ophold på Montebello i 2019:

  • 13. juli - fuldt booket
  • 27. juli - fuldt booket
  • 17. august- fuldt booket
  • 5. oktober - fuldt booket
  • 9. november
  • 7. december

Ophold i 2020 er under planlægning.

Pilotprojekt - Opfølgende ophold

I et pilotprojekt vil Montebello udbyde rehabiliteringshold for parkinsonramte, der tidligere har været på Montebello, men har brug for et opfølgende ophold 1-2 år efter for at øge motivationen og forbedre fysikken. Pilotprojeket afprøves i september 2019, hvorefter det skal evalueres.

Holdet er fyldt op, og Parkinsonforeningen afventer den endelige stillingtagen til opfølgende ophold på Montebello.

Kontakt Montebellosekretariatet

Du kan ringe til Montebellosekretariatet, som er en del af Nordsjællands Hospital, på 48 29 52 10 (mandag kl. 13.00-15.00, tirsdag kl. 9.00-12.00 og torsdag/fredag kl. 10.00-12.00). 

Du kan læse mere om ophold på Montebello og henvisningsprocedure via nedenstående link.

LÆS MERE: Montebello