Definition af rehabilitering

Der findes flere definitioner af rehabilitering, bl.a. har WHO udarbejdet en definition, som ses nederst på denne side i en version, der er oversat af Sundhedsstyrelsen. Parkinsonforeningen læner sig dog op ad følgende definition fra ”Rehabilitering i Danmark - Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet”, udgivet af MarselisborgCentret i 2004.

Hvad er rehabilitering?
"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”

LÆS MERE: MarselisborgCentret

WHO's definition
Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse.