Rehabilitering

Parkinsonforeningen har fået midler fra satspuljen og senest sundhedspuljen til at udbyde rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom. 

Fra 2017 er alle rehabiliteringstilbud samlet på Sano, der fungerer som et specialiseret rehabiliteringscenter med afdelinger i Aarhus, Middelfart og Skælskør og er ejet og drevet af Gigtforeningen. Sano tilbyder weekendkurser til nydiagnosticerede samt to ugers ophold og boost ophold til parkinsonramte i midterfasen. Parkinsonforeningen og Sano skal tillige etablere et videns- og kompetencecenter i tilknytning til rehabiliteringstilbuddet. Videns- og kompetencecentret skal arbejde med initiering af forskning, uddannelse og formidling af viden om rehabilitering indenfor Parkinsons sygdom.

Parkinsonforeningen fik den første bevilling fra satspuljen på 12,8 mio. kr. til at udbyde rehabiliteringstilbud til parkinsonramte i 2011-2014. Denne bevilling blev forlænget med yderligere 6,8 mio. kr. i 2015-2016 og 20 mio. kr. i 2017-2020. Senest har foreningen fået 23,5 mio. kr. fra Sundhedspuljen i 2019-2022. 

Det overordnede formål med rehabilitering er at bidrage med rådgivning, viden og fysisk træning, således at den parkinsonramte og dennes familie får værktøjer til håndtering af sygdommen og dermed bedre livskvalitet. Samtidig kan rehabiliteringsforløb have en samfundsbesparende funktion i det omfang, at nogle parkinsonramte vil kunne blive længere tid på arbejdsmarkedet eller forblive længere tid i eget hjem.

Rehabiliteringsprojektet er inddelt i fase 1 og fase 2-3 svarende til Danmodis’ forløbsfaser i Parkinsons sygdom.

LÆS MERE: Brochure om rehabiliteringsforløb på Sano

LÆS MERE: Definition af rehabilitering