Rehabilitering

Parkinsonforeningen har fået 20 mio. kr. fra satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 til at styrke rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom. 

I 2017-2020 samles rehabiliteringstilbuddet på Sano, som fungerer som et specialiseret rehabiliteringscenter med afdelinger i Aarhus, Middelfart og Skælskør og er ejet og drevet af Gigtforeningen. Som hidtil vil rehabiliteringstilbuddet indeholde forløb til parkinsonramte i alle faser af sygdommen. Sano skal tillige etablere et videnscenter i tilknytning til rehabiliteringstilbuddet. Videnscentret skal arbejde med initiering af forskning, uddannelse og formidling af viden om rehabilitering indenfor Parkinsons sygdom.

Parkinsonforeningen fik i 2010 den første bevilling fra satspuljen på 12,8 mio. kr. til at udbyde rehabiliteringstilbud til parkinsonramte i 2011-2014. I 2014 fik foreningen yderligere 6,8 mio. kr. til at fortsætte rehabilitering i 2015-2016.

Det overordnede formål med rehabilitering er at bidrage med rådgivning, viden og fysisk træning, således at den parkinsonramte og dennes familie får værktøjer til håndtering af sygdommen og dermed bedre livskvalitet. Samtidig kan rehabiliteringsforløb have en samfundsbesparende funktion i det omfang, at nogle parkinsonramte vil kunne blive længere tid på arbejdsmarkedet eller forblive længere tid i eget hjem.

Rehabiliteringsprojektet er inddelt i fase 1, fase 2-3 og fase 4 svarende til Danmodis’ forløbsfaser i Parkinsons sygdom.

LÆS MERE: Definition af rehabilitering