Kommunal viden om Parkinson

Parkinsonforeningen mener, at viden om parkinson og koordination i kommunerne er det, der skal til for at yde en kvalificeret og koordineret støtte til parkinsonramte og deres pårørende. Man ved fra undersøgelser, at sammenhængende patientforløb er særligt vigtigt for de neurologiske sygdomme så som parkinson.

Parkinson, som foruden at være kronisk også involverer flere aktører, medfører svækkelse af patientens egne muligheder for involvering i koordinering af patientforløbet. Derfor er det vigtigt, at de kommunale medarbejdere har den fornødne viden om Parkinson for at kunne yde kvalificeret og relevant støtte til den enkelte borger.

Grundkursus i parkinson
Borgere med Parkinsons sygdom er ofte underbehandlede og oplever ikke at få ikke tilstrækkelig hjælp i kommunen. Det skyldes blandt andet, at kommunernes sundhedsfaglige medarbejdere kun ved lidt om den komplekse hjernesygdom, der påvirker hele borgerens liv og hverdag. 

For at afhjælpe dette, afholder Parkinsonforeningen et et-dags grundkursus, der kan øge den kommunale viden og give en grundlæggende introduktion til sygdommen, behandling og pleje. Formålet med kurset er at give viden om Parkinsons sygdom (idiopatisk og atypisk), multisygdom, kognitive vanskeligheder, symptomer og sygdomsudvikling, medicinsk behandling, pleje, rehabilitering, belastning af pårørende samt samarbejdet med neurologiske ambulatorier og praksislæger. Målgruppe

  • Hjemmesygeplejerske
  • Demens- eller hjerneskadekoordinator
  • Visitator
  • Kommunale ergo- og fysioterapeut
  • Ansatte i kommunale rehabiliteringsenheder
  • Andre med arbejdsopgaver rettet mod parkinsonpatienter

Kontakt gerne Parkinsonforeningen, hvis I ønsker at deltage i kurset eller overvejer at tilbyde kurset til kommunens medarbejdere.

LÆS MERE: Invitation til grundkursus i parkinson


Oplysning om grunduddannelse i parkinson kan rettes til:
Lea Munk Staugaard, lms@parkinson.dk, 36 35 02 30


Følgende kommuner har pr. 1. august 2018 etableret en parkinsonkoordinatorfunktion / parkinsonkonsulent eller lignende:

I andre kommuner er der etableret en kontaktperson for parkinsonramte:


Projekter og Parkinsonkoordinator-uddannelsen
Parkinsonforeningen gennemførte i årene 2012-13 og 2014-15 to projekter sammen med tre kommuner, nemlig Herlev, Gladsaxe og Frederiksberg. Gennem projekterne har foreningen opnået et solidt kendskab til parkinsonfamiliers behov for støtte og hvilke indsatser, der skal til for at tilgodese disse.

Evalueringerne viste, at projekterne havde en effekt i forhold til forbliven på arbejdsmarkedet, til at klare sig længst muligt i eget hjem og en ikke forværring af livskvaliteten på trods af det progredierende forløb. KORA forestod evalueringen af begge projekter, som kan læses her:

LÆS MERE: Evaluering Projekt 1 

LÆS MERE: Evaluering Projekt 2

Derfor har Parkinsonforeningen siden afslutningen af det sidste projekt i november 2015 arbejdet på at få erfaringerne fra projekterne bredt ud til hele landet. Sekretariatet har sammen med kredsforeningerne landet over aflagt besøg hos en række kommuner og talt med dem om, hvordan de bedst muligt kan løfte det sundheds- og socialfaglige arbejde med parkinsonramte og deres familier. Kommunerne har blandt andet fået dette materiale:

LÆS MERE: Parkinsonkoordinator - fordi det nytter

LÆS MERE: Folder fra Ældrekonferencen 2016 - hvor mange borgere er der i hver kommune?

Der har været lydhørhed blandt de kommuner, som vi har besøgt. Kommunerne ønsker at levere den rette indsats i rette tid, hvilket har betydning for både kommunens økonomi og de parkinsonramtes livskvalitet.

Parkinsonforeningen har pr. 1. februar 2018 afholdt møder med følgende kommuner: Gladsaxe, Herlev, Frederiksberg, Esbjerg, Varde, Vejle, Vejen, Kolding, Horsens, Odense, Høje Taastrup, Slagelse, Ishøj, Helsingør, Hillerød, Allerød, Tårnby, Dragør, Rudersdal, Hedensted, Fredericia, Sorø, Ringkøbing-Skjern, Rødovre og Stevns.

Besøgene i kommunerne har vist, at der er behov for en opkvalificering af de kommunale medarbejdere i forhold til Parkinsons sygdom og dens konsekvenser for de familier, der lever med den. Parkinsonforeningen har derfor taget initiativ til en ny uddannelse, som er udviklet i samarbejde med Birgitte Vølund. 

Parkinsonkoordinatoruddannelsen blev afviklet i foråret 2017, og der deltog medarbejdere fra Thorshavn, Slagelse, Frederiksberg, Aalborg, Sorø, Herlev, Sønderborg, Ishøj, Høje Tåstrup, Vejen, Kolding, Horsens, København kommuner. Uddannelsen varede ialt 6 dage og indeholdte ligeledes viden om koordination samt sociale støttemuligheder. Der var stor tilfredshed med uddannelsen, som bliver evalueret af Københavns Universitet, Center for Sund Aldring.

LÆS MERE: Evaluering af Parkinsonkoordinatoruddannelsen

Et andet produkt af Parkinsonkoordinatorprojekterne er en metodehåndbog for kommunale medarbejdere, som indeholder informationer og redskaber til at kvalificere arbejdet overfor parkinsonramte og deres pårørende.

LÆS MERE: Metodehåndbog