Råd i forbindelse med flytning?

I 2013-2015 arbejdede Parkinsonforeningen blandt andet med  indsatsområdet "Parkinson i den sene fase". På den baggrund er der udkommet en mindre håndbog, der beskriver forskellige problematikker omkring overflytningen fra eget hjem til plejebolig.

Håndbogen er udarbejdet af frivillige pårørende, der selv har været igennem forløbet med indspark fra relevante fagpersoner. Med andre ord finder du her personlige erfaringer fra andre, ser selv har stået i samme situation. Måske kan du finde inspiration. 

Udvalget har lagt stor vægt på, at den pårørende skal i tide passe på sig selv, så ikke begge i familien bliver syge og håber, at læserne vil finde indholdet relevant.

Håndbogen er gratis og kan bestilles ved at sende en mail til info@parkinson.dk med kontaktoplysninger. Husk at skrive, at det drejer sig om gode råd ved flytning fra egen bolig til plejehjem. Alternativt kan håndbogen downloades gratis via nedenstående link.

God læselyst.

DOWNLOAD: Gode råd ved flytning fra egen bolig til plejehjem