Oversigt aflastningsmuligheder

I de seneste år har et af Parkinsonforeningens indsatsområder været at leve med sygdommen i den sene fase. Parkinsonforeningen nedsatte derfor i juni 2013 to grupper, hvoraf den ene har fokuseret på bl.a. de kognitive problemer, der kan opstå i senfasen, samt de aflastningsmuligheder, der kan være behov for i denne fase.

Et af resultaterne er en oversigt, der er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst pårørende til parkinsonramte kan gøre brug af. Oversigten er delt op i Kommunale tilbud, Frivillige tilbud og Private tilbud.

I forhold til de Frivillige tilbud og de Private tilbud er oversigten på ingen måde udtømmende, men indeholder blot eksempler på frivillige foreninger og private organisationer/virksomheder, der kan have tilbud til parkinsonramte. Oversigten fortæller om indholdet i de forskellige tilbud, om hvem der er i målgruppen for tilbuddet, om der er nogle alderskriterier og om hvordan økonomien er i forhold til tilbuddet. 

DOWNLOAD: Oversigt

På Plejehjemsoversigten kan du finde information om plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i Danmark.

SE MERE: Plejehjemsoversigten