Hvis din partner har Parkinson

Det kan være svært at være partner til en person med Parkinsons sygdom. På denne side kan du læse gode råd til samlivet fra psykolog Susanne Ohrt.

Samlivet - den pårørende og den ramte

Mennesker, der er tæt på hinanden, ønsker ofte at vise omsorg for hinanden. Men for ikke at forurolige eller gøre den anden ked af det, kan omsorg komme til at betyde, at man holder sine inderste tanker og følelser tilbage. Behovet for åbent at dele sine bekymringer med en anden nærtstående bliver ikke opfyldt og i stedet opstår uro, tristhed og oplevelsen af at stå alene.

Med tiden kan den nærhed, man måske tidligere har haft, udvikle sig til fornemmelse af afstand, hvor man ikke længere er helt ærlige overfor hinanden.

Ærlighed kan gøre ondt, men fortielse kan betyde, at det med tiden bliver endnu vanskeligere for jer at tale med hinanden og træffe nødvendige afgørelser om, hvordan jeres liv skal forme sig fremover.

Til toppen

Dine og mine opgaver

Mennesker, som lever sammen i hverdagen, har mere eller mindre bevidst fordelt mange forskellige opgaver imellem sig. Når den ene part bliver syg, vil det ofte betyde, at det oprindelige mønster forandres. Den pårørende får ofte mere at tage sig af og kan ikke få tiden og kræfterne til at række. Den ramte sidder tilbage med en oplevelse af ikke at kunne slå til og måske være uden for indflydelse. Det er svært at leve med for begge parter.

Det er vigtigt, at du som pårørende ikke bare tager over. Tal med hinanden om de forandringer, som er opstået netop hos jer og hvilken betydning det har for jer. Er der noget, den ramte kunne fortsætte med, hvis der blev afsat mere tid? Er der noget I kunne slække på eller overlade til andre?

Hvad er vigtigst for jer i det liv, I lever lige nu? Lad det være afgørende for jeres prioriteringer.

Til toppen

Drømme og realiteter

"Til næste år skal vi..." , "Når vi bliver 60 år har vi tænkt at...".  De fleste mennesker gør sig forestillinger om, hvad de skal opleve, når de på et tidspunkt får bedre tid, mere råd eller det bare passer bedre ind. Men en sygdom som Parkinson kan få drømmene til at skrumpe ind og måske helt forsvinde. Fremtiden ser nu ganske anderledes ud. Det kan være svært at få øje på mulighederne og frustrationen og tristheden melder sig.

Inden du helt opgiver en drøm, skulle du prøve at tænke over, hvad det er ved drømmen, der er særligt væsentligt for dig. Er det fællesskabet med andre, naturoplevelser, fred og ro...?

Overvej om det kunne være muligt at koble det, der betyder noget for dig, til andre aktiviteter. Aktiviteter, som stadig kan lade sig gøre i jeres liv og som giver mening, som det ser ud lige nu.

Til toppen

At tale til eller med hinanden

En sygdom som Parkinson skaber forandringer i livet. Forandringer, som man lever med - men også forandringer, hvor det kan være nødvendigt at tale mere med hinanden om, hvordan hverdagen eller fremtiden skal forme sig. Den pårørende vil måske være mere opmærksom på forandringer end den ramte og måske også derfor opleve mere frustration. Er man samtidig træt og oplever, at overskuddet ikke er der, kan det føre til irriterede bemærkninger og kritik. Ikke det bedste udgangspunkt for en god samtale.

Prøv i sådanne situationer at forberede dig lidt. Tag udgangspunkt i en konkret situation, som du gerne vil tale om, frem for at tale generaliserende og abstrakt om situationen. Du tror måske, det er mere skånsomt, men i de fleste tilfælde bliver det bare mere uklart, hvad samtalen går ud på.

Hold dig til hvad dine egne tanker, følelser, behov og grænser er, frem for at fremføre det som en kritik af den anden. I modsætning til en fodboldkamp kan man sige, at du skal blive og tale fra din egen ”banehalvdel" og ikke rende rundt over i den andens halvdel - det kommer der sjældent noget godt ud af.

Til toppen

Samlivet under forandring

Mennesker er meget forskellige og udvikler hver deres særlige måde at være sammen på - både i hverdagen men også på det mere intime område. I modsætning til hverdagslivet udvikler de fleste menneskers sexliv sig uden de store ordudvekslinger. Så længe det går godt og begge parter er tilfredse med, hvordan sexlivet er, tales der sjældent så meget om det.

Men sexlivet kan påvirkes ved eksempelvis sygdom, medicinering eller stress.  Og her kommer mange til kort. De har ikke udviklet "et sprog", hvor de kan tale om deres sexliv. Selv par, der har levet sammen i mange år, kan opleve stor blufærdighed og det gør det sværere at tale sammen om det.

Måske er det, der tidligere var rart, nu ubehageligt. Det kan være blevet vanskeligere for den ramte at fungere som tidligere. Begge kan opleve træthed og belastning, som bremser lysten. Ind imellem ser man, at den ramte ændrer personlighed, hvilket for den pårørende kan betyde, at sexlysten ændrer sig. Sexlysten hos den ramte kan i forbindelse med Parkinson påvirkes både i opad- og nedadgående retning.

Det kan være en god idé at kontakte egen læge eller neurolog for at undersøge, om noget af den medicin, der gives, har indflydelse på sexlivet.

Kan I få talt med hinanden om det, er det det bedste udgangspunkt, men det er også muligt for jer at få professionel hjælp hos læge, psykolog eller sexolog. Det er vigtigt at lytte til sig selv i sådan en situation - lige så dejligt det kan være med et velfungerende sexliv, lige så forfærdeligt kan det være at føle sig presset til at have sex og føle sig usikker på om man kan eller måske ikke længere kan have lyst. Løsningen kan være at finde andre måder at være sammen på.

LÆS MERE: Seksualitet og Parkinson

Til toppen