Børns reaktioner

Når et medlem af familien får Parkinson, sker der ændringer i måden, man forholder sig til hinanden på. Generelt kan man sige, at den måde forældrene forholder sig til det, at kronisk sygdom er blevet en del af familielivet, påvirker, hvordan børn og unge reagerer. Hvis et barn eller en ung ser, at forældrene klarer denne ændring, kan de slappe af.

Yngre børn
Børns reaktion på, at en i familien bliver syg varierer med alderen. Yngre børn tilpasser sig hurtigere ændringerne. De spørger, om det er noget, man dør af og er glade, når det ikke er tilfældet, så kan de roligt gå ud og lege videre. Det, der betyder noget for dem, er, at man er der. De er åbne og nysgerrige og spørger helt naturligt: “Hvorfor ryster du?”

LÆS MERE: Pulje til aktiviteter for børn af parkinsonpatienter

I webshoppen kan du købe bogen ”Hvorfor ryster far?”, der er skrevet af Mats Larsson, Poul Vinter og Erik Dupont i 2002 og er oversat fra svensk. Bogen er rettet mod mindre børn med tegninger og tekst og er skrevet af en parkinsonramt, der selv har skullet forklare sine børn om Parkinsons sygdom.

LÆS MERE: Hvorfor ryster far?

Ældre børn / unge
Unge reagerer anderledes. De kan udtrykke vrede, både mod den, der har sygdommen, og mod sygdommen. Bag denne vrede ligger, at de er kede af det og har et dybtfølt ønske om, at forælderen skal blive rask igen. De unge, især piger prøve at hjælpe for meget. De unge er selvbevidste og kan reagere med flovhed i forhold til kammerater, indtil de opdager, at deres kammerater accepterer de ændringer, der er sket med forælderen.

Reaktionen fra voksne børn, der er flyttet hjemmefra kan igen være forskellig. De kan opleve både vrede og en “så-tag-dig-dog-sammen” holdning og en stor omsorg for den syge. De har ofte en urealistisk oplevelse af sygdommens indflydelse på forælderen, fordi de ikke oplever, at før de kommer på besøg, har den syge hvilet for at få så meget ud af besøget som muligt.

Foreningen Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, der eksempelvis lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende. Foreningen har rådgivninger i København, Aarhus og Odense, hvor de blandt andet tilbyder gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge. Hjælpen i Børn, Unge & Sorg er gratis, og alle medarbejdere og frivillige har tavshedspligt.

Foreningen har blandt andet udgivet pjecen Er din far eller mor syg, der handler om almindelige måder at reagere på, hvis man har en forælder, der er ramt af alvorlig sygdom. Pjecen bygger på erfaringer fra kontakten med unge og indeholder også citater fra personer, med forældre ramt af Parkinsons sygdom.

LÆS MERE: Børn, Unge & Sorg

Børn, Unge og Sorg står også bag hjemmesiden erduokay.dk, som henvender sig til unge i alderen 13-19 år. Her kan man finde hjælp og gode råd. Du kan også se, hvordan andre teenagere oplever at have en forælder, der er alvorligt sygdom

LÆS MERE: Er du okay?

KOM I KONTAKT: Facebookgruppe for børn under 30 år

Animationsfilm forklarer og afdramatiserer
Både yngre og ældre brøn (og deres venner) kan også have gavn af at se animationsserien ”Livet med Parkinson”, der handler om en helt almindelig familie på fire, hvor far får parkinson. Serien består af seks film med følgende temaer: Søvnforstyrrelser, apati og depression, kognitive forandringer, impulskontrolforstyrrelser og fatigue. Fortælleren i filmen (dansk stemme) er en ung pige, som beskriver sin hverdag med en far med parkinson.

Filmene er lavet af Bivrost Film & tv AS i samarbejde med de nordiske parkinsonforeninger. 

Se de seks film på foreningens kanal på Youtube.

SE MERE: Animationsfilm om livet med parkinson