Duodopa-netværket

Brug for erfaringsudveksling og netværk?
Har du haft parkinson gennem længere tid, kan du opleve, at din tabletbehandling ikke længere virker tilstrækkeligt. Hvis du har mange motoriske svingninger i løbet af døgnet, og virkningen af din medicin aftager, kan du tale med din læge om avanceret behandling. Der findes tre former for avanceret behandling til parkinsonramte: DBS-operationer (Deep Brain Stimulation), Apomorfin-pumpe og Duodopa-pumpe.

Pumpebehandling
Duodopabehandling er parkinsonmedicin, som gives via en pumpe. På den måde flyder medicinen direkte ind i maven jævnt henover døgnet, så du ikke behøver at koncentrere dig om pillerne. Duodopabehandling er blot en af tre former for avanceret behandling, og det er derfor vigtigt, du taler med din læge om, hvilken løsning der er bedst for dig.

LÆS MERE: Behandling med Duodopa

Erfaringsudveksling for dig og din pårørende
Duodopa-netværket er et netværk under Parkinsonforeningen for Duodopa-brugere og deres pårørende. Du behøver dog ikke at være meldt ind i Parkinsonforeningen for at være en del af netværket.

Har du parkinson og er i pumpebehandling, kan der opstå spørgsmål til behandlingen, hverdagen med pumpen, bekymringer om fremtiden eller andet, som det kan være rart for dig og din pårørende at vende med andre ligesindede. I Duodopa-netværket kan I udveksle erfaringer om dagligdagens udfordringer, livskvalitet, fremtiden, tilskud, bevillinger og meget mere.

Netværket indbyder til uformelt og hyggeligt samvær samtidig med, at I kan give hinanden tips, støtte og gode råd til et godt liv med Parkinson. Mange pårørende oplever også stort gavn af netværket, da de her kan tale med andre pårørende om de mange bekymringer og udfordringer, man kan opleve som pårørende til en parkinsonramt.

VIDEO: Duodopa-netværket

Årlige netværksmøder
Netværket arrangerer årlige møder med oplæg fra eksperter, eksempelvis læger, sygeplejersker og socialrådgivere. Samtidig fungerer møderne som et rum for erfaringsudveksling mellem pumpebrugere og pårørende, hvor der også er mulighed for støtte og hjælp til at håndtere hverdagen med pumpebehandling.

Bliv en del af netværket
Som en del af Duodopa-netværket kan du kontakte en af netværkets kontaktpersoner - de vil også gerne henvise til andre medlemme af netværket. Supplerende med kontaktpersonerne findes en Facebookgruppe, som er etableret på privat initiativ, uden tilknytning til Parkinsonforeningen. Facebookgruppen findes ved søge på "Face Duodopa".

Nye medlemmer er meget velkomne. Både dem, som allerede er i pumpebehandling, og dem, som har fået pumpen tilbudt eller bare er interesseret i at høre mere.

LÆS MERE: Artikel om Duodopa-netværket

Du kan altid ringe til Duodopa-netværkets kontaktpersoner for at høre mere.

Kontaktpersoner
Lars & Lisbet Jansson
Pumpebruger og pårørende
20 91 53 29 / 26 13 73 85
jansson@newmail.dk