Dit liv med parkinson

Hvert år modtager 800 mennesker i Danmark diagnosen Parkinsons sygdom. For det menneske, der får diagnosticeret en kronisk, fremadskridende sygdom som parkinson, vil det oftest medføre mange tanker og følelsesmæssige reaktioner. Hvordan vil livet blive påvirket både her og nu og ikke mindst ud i fremtiden?

Men tankerne og reaktionerne kommer ikke kun til den, der pådrager sig sygdommen. Det samme sker også for de mennesker, der er tæt på i hverdagen - de pårørende.  Pårørende oplever hver på deres måde, at også deres liv påvirkes i takt med, at sygdommen udvikler sig hos personen med parkinson.

Parkinsons sygdom fremtræder forskelligt fra person til person. Men ligesom sygdommen fremtræder individuelt har hver person - og familie - også sin individuelle måde at reagere på. Alligevel er der nogle generelle temaer, og måden at forholde sig til dem på er ens for alle. Dem kan du læse mere om på denne side.

Vil du vide endnu mere om livet med parkinson - og måske se videoklip med både parkinsonramte, pårørende og behandlere - kan du finde yderligere inspiration på hjemmesiden www.LevMedParkinson.dk, hvor du kan:

  • Blive klogere på Parkinsons sygdom og mulighederne for behandling.
  • Læse om, hvordan du får en bedre hverdag med parkinson.
  • Få inspiration og konkrete redskaber, der kan styrke jeres dialog med lægen og sygeplejersken.
  • Se 29 videoer hvor parkinsonramte, pårørende, læger og andre behandlere giver gode råd om livet med parkinson.

SE MERE: Hjemmesiden LevMedParkinson.dk (eksternt link)

LevMedParkinson.dk er udviklet af Parkinsonforeningen med økonomisk støtte fra AbbVie.