Kontaktpersoner

Konstitueret formand
Knud Erik Lykke
Bjerregårds Bakke 43
7884 Fur
29 99 12 30
kelykke@hotmail.com                                                             

Bestyrelsesmedlem
Tove Kallestrup
Stigsbækvej 6
8830 Tjele                                                             
86 65 11 58 / 20 86 11 58
kallestruptove@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Karen Margrethe Bundgaard
Ahornvej 4
7860 Spøttrup
97 56 83 38
ahornvej.4@godmail.dk

Bestyrelsesmedlem
Aase Kristensen
Sjørupvej 35
8800 Viborg
28 66 62 84
aasekrist@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem og redaktør
Margrethe Hansen
Lindevej 3
7900 Nykøbing Mors                                         
97 72 01 27 / 30 63 46 74
kolding@post10.tele.dk

Kasserer
Thorkild Møller Overgaard
Gormsvej 3C
7760 Hurup Thy.
21 76 52 01
gorm3@mail.dk

Revisor
Niels Erik Larsen
Skråningen 6, Vildsund
7700 Thisted
97 93 15 78
ne.vildsund@altiboxmail.dk

Pårørendekoordinator
Lise Tølbøll
Ingersmindevej 3
7755 Bedsted
Tlf.: 20484203
Mail: lisetlbll@gmail.com
Lise tager sig også gerne af at formidle kontakt mellem parkinsonramte.