Velkommen til København/Frederiksbergkredsen

Formanden for kredsen hedder Diana Holm. Hun har været formand siden
2011, og du er velkommen til at kontakte hende eller en af kredsens andre
kontaktpersoner, som du finder via fanemenuen.
Kredsen blev stiftet 26. marts 1987 og arrangerer løbende foredrag  og sociale aktiviteter.

 

   Kredsen har flg. faste aktiviteter:

  • Parkinson Kor hver mandag kl.17-19
  • Netværk for yngre med Parkinson
  • Pårørendegrupper
  • Møde for nye medlemmer 1-2 gange årlig
  • Parkinson Dans hos forskellige fysioterapeuter
  • Infokorps-medlemmer
  • Deltagelse i Parkinson Unity Walk hvert år i slutningen af maj måned