Velkommen til Sjællands Østkreds. Vi dækker kommunerne Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge og Stevns. Formanden for kredsen hedder Kristine Nielsen. Hun har været formand siden 2021 og du er velkommen til at kontakte hende eller en af kredsens andre kontaktpersoner, som du finder via fanemenuen.

Vi har klubber/cafeer i Greve, Køge og Roskilde. Alle medlemmer er velkomne i alle klubber. Der afholdes klub/café én gang månedligt.

Vi arrangerer 4-5 temamøder årligt med oplysende formål, oftest med fagpersoner som foredragsholder, f.eks. neurolog som fortæller om sygdommen, dens udvikling og behandling og specielt også om forskningen på området. Andre personer kan være fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, talepædagog, diætist eller socialrådgiver.

Der afholdes 2-3 pårørendemøder årligt, som kan være med eller uden oplægsholder, men altid giver mulighed for samtale og netværksdannelse.

Vi har udflugter 2-3 gange om året, som er tilpasset vores medlemmer, og der afholdes samlet julefest for alle medlemmer og julehygge i klubberne.

Tema- og pårørendemøder er åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer, se mere på vores galleri.

Kredsen blev stiftet 9. juni 1986