Velkommen til Nordjyllandskredsen

 Formanden for kredsen hedder Pia Fog.
Kredsen blev stiftet 10. marts 1988

Du kan via menuen øverst på siden bl.a finde, klubber og pårørendekontakt i kredsen,
kontakt oplysninger på bestyrelsen, referater fra kredsbestyrelsesmøder,
vores lokale blad Parkiposten, aktiviteter (kalender) i kredsen og i din klub.

Nederst på denne side kan du bl.a finde referater og tidligere udgivet lokalblade (Parkiposten)

 

CVRnr.: 35350098