Velkommen til Nordjyllandskredsen

 Formanden for kredsen hedder Pia Fog.
Kredsen blev stiftet 10. marts 1988

CVRnr.: 35350098