CBD - Cortico Basal Degeneration

Cortico hentyder til det yderste af hjernen også kaldet hjernebarken. Basal hentyder til de dybe dele af hjernen. Degeneration betyder tab af hjerneceller. Dvs. at der er tab af hjerneceller både i hjernebarken og dybt i hjernen, hvilket også gør sig gældende ved PSP. Derfor kan det, i enkelte tilfælde, på et givet tidspunkt i sygdommen, være vanskeligt at afgøre, om der er tale om PSP eller CBD.

CBD-diagnosen blev første gang beskrevet i 1968. CBD er den mest sjældne sygdom under atypisk parkinsonisme. Sygdommen debuterer som regel i ca. 60 til 80-års alderen. Der er estimeret under 100 CBD-ramte i Danmark.

Sygdommen begynder ofte i en arm eller (dog sjældnere) i et ben, hvilket ofte vil være medvirkende til, at diagnosen bliver stillet.

Parkinsonismen er kendetegnet ved nogen langsommelighed, megen stivhed i muskulaturen og sjældent rysten. Som nævnt ses symptomerne ofte i den ene arm. For den sygdomsramte kan armen føles fremmed, og ofte kan man opleve, at man ikke kan få den til det, den skal. Derfor vil der ofte tidligt i sygdommen være besvær med at udføre praktiske handlinger - eksempelvis problemer med at binde snørebånd, tandbørstning, barbering og påklædning.

Enkelte oplever, at den dårlige arm har ufrivillige bevægelser. Der kan komme krampagtig muskelspænding i den dårlige arm, hånd eller ben og der kan også forekomme spjæt af en arm, hånd, finger eller ben.

I takt med, at sygdommen udvikler sig, vil den modsatte kropshalvdel også blive påvirket – dog sjældent helt så udtalt som i den side, hvor sygdommen startede. Der kan opstå balancebesvær og faldtendens.

Tale- og synkefunktionen kan blive påvirket grundet dårlig koordination og langsommelighed i muskulaturen i mund og svælg.

Den CBD-ramte kan ændre sig psykisk. Evnen til spontanitet kan mindskes og nogle får nedsat interesse, motivation og initiativ. Manglende kontrol over følelsesmæssige udtryk kan udmunde i tvangslatter eller gråd. Der kan komme en nedsat evne til at klare sig verbalt og opstå en tendens til at gentage sætninger og ord. Der kan opstå vanskeligheder med at udtale ord, finde de rigtige ord og formulere sætninger.

Der kan komme kognitive problemer, der kan påvirke evnen til at opfatte, tænke, samle viden og udtrykke sig. Der kan være tale om let påvirket hukommelse, overblik, problemløsning og planlægning. De kognitive vanskeligheder udvikler sig uafhængigt af graden af de motoriske vanskeligheder, dvs. vanskeligheder relateret til bevægelsesvanskeligheder. En del CBD-ramte udvikler depression.

Der kan være påvirkning af tale- og synkefunktionen grundet dårlig koordination og langsommelighed i muskulaturen i mund og svælg. Forstoppelse og problemer med at tømme urinblæren kan forekomme.

I modsætning til Parkinsons sygdom er CBD livstidsforkortende. Der findes dog trænings- og behandlingsmuligheder, der retter sig mod symptomerne og dermed øger livskvaliteten hos den enkelte.

LÆS MERE: Forløb og behandling

LÆS MERE: Parkinsonforeningens rådgiver i atypisk parkinsonisme

(Denne tekst stammer fra brochuren Atypisk parkinsonisme, der er skrevet af foreningens rådgiver i atypisk parkinsonisme Anders Clausen.)