Bestilling af brochurer for fagfolk, kredse, studerende, mv.

1. Neurologer
De praktiserende neurologer og de neurologiske afdelinger på hospitalerne kan gratis bestille brochurer efter behov.

2. Plejepersonale (Fortrinsvis plejehjem)
Plejepersonale kan bestille én gratis plejepersonalepakke pr år.

Pakken indeholder 5 stk. af følgende brochurer:

 • Medicin og Parkinson
 • Infoark om mundtørhed + forstoppelse
 • Træn med Parkinson
 • Parkinsons sygdom – til plejepersonale
 • Atypisk parkinsonisme
 • Ændringer i Tænkning og Personlighed
 • Impulskontrolforstyrrelser

3. Terapeuter (f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter og talepædagoger)
Alle terapeuter kan én gang årligt bestille en ”terapeutpakke”, som består af 5 stk. af hver af foreningens brochurer:

 • Med Parkinson tæt på
 • Få støtte med Parkinson
 • Ny med Parkinson
 • Medicin og Parkinson
 • Infoark om forstoppelse + Infoark om mundtørhed
 • På job med Parkinson
 • Parkinsons sygdom – til plejepersonale
 • Træn med Parkinson
 • Atypisk Parkinsonisme

Herefter skal betales på lige vilkår som andre.

4. Kommunale medarbejdere, der står for forebyggende hjemmebesøg
Kan bestille 5 stk. af nedenstående:

 • Ny med Parkinson
 • Træn med Parkinson
 • Flyers ”LevMedParkinson”

5. Kredsene
Kredsene skal betale for alle brochurer de ønsker fra sekretariatet. Alle kredsformænd har en mappe med et eksemplar af alle foreningens brochurer. Denne mappe kan anvendes til at vise brochurerne frem til medlemmer og andre interesserede. I mappen vil der også ligge en bestillingsliste, hvor priserne på de enkelte brochurer vil fremgå. Vi skal opfordre til at bestillinger foretages via vores hjemmeside.

De klubber der ønsker det, kan ligeledes få en mappe med ét eksemplar af hver brochure til fremvisning.

Ved messer og andre udadvendte aktiviteter, der skal informere om foreningen udadtil, kan der fremsendes passende pakker med udvalget af brochurer. Det kan være ved sundhedsmesser, sundhedsdage på uddannelsescentre, besøg på apoteker eller hospitaler mv.

Ved oplæg i kredsene kan den pågældende oplægsholder have et større antal af sin egen brochure med.

6. Parkinsonskolerne
Skolerne skal betale af deres budget.

7. Samarbejdspartnere
De får vederlagsfrit det, de skal bruge.

8. SOSU-skoler
De får en pakke svarende til en terapeutpakke, men skal herefter svare vederlag for hvert køb.

9. Enkelte studerende
Skal betale på lige vilkår som andre medlemmer/ikke medlemmer.

10. Undervisning
Hvis en repræsentant fra foreningen (f.eks. rådgiver eller frivillig) underviser på skoler, plejehjem mv., kan han/hun medbringe brochurer efter ønske.