Bestilling af brochurer for fagfolk, kredse, studerende, mv.

1. Neurologer

De praktiserende neurologer og de neurologiske afdelinger på hospitalerne kan gratis bestille brochurer efter behov.

 

2. Plejepersonale (fortrinsvis plejehjem)

Plejepersonale kan bestille én gratis plejepersonalepakke pr år.

Pakken indeholder 5 stk. af følgende brochurer:

 • Medicin og parkinson
 • En lille faktabog om Parkinsons sygdom
 • Infoark om mundtørhed + forstoppelse
 • Træn med parkinson
 • Parkinsons sygdom – til plejepersonale
 • Atypisk parkinsonisme
 • Det sene stadie
 • Ændringer i tænkning og personlighed
 • Impulskontrolforstyrrelser

 

3. Terapeuter (f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter og talepædagoger)

Alle terapeuter kan én gang årligt bestille en terapeutpakke, som består af 5 stk. af hver af foreningens brochurer: 

 • Med parkinson tæt på
 • Offentlige støttemuligheder
 • Ny med parkinson
 • En lille faktabog om Parkinsons sygdom
 • Medicin og parkinson
 • Infoark om mundtørhed + forstoppelse 
 • På job med parkinson
 • Parkinsons sygdom – til plejepersonale
 • Træn med parkinson
 • Atypisk Parkinsonisme

Herefter skal betales på lige vilkår som andre.

 

4. Kredsene

Kredsene skal betale for alle brochurer de ønsker fra sekretariatet. Alle kredsformænd har en mappe med et eksemplar af alle foreningens brochurer. Denne mappe kan anvendes til at vise brochurerne frem til medlemmer og andre interesserede. I mappen vil der også ligge en bestillingsliste, hvor priserne på de enkelte brochurer vil fremgå. 

De klubber, som ønsker det, kan ligeledes få en mappe med ét eksemplar af hver brochure til fremvisning.

Ved messer og andre udadvendte aktiviteter, der skal informere om foreningen udadtil, kan der fremsendes passende pakker med udvalget af brochurer. Det kan være ved sundhedsmesser, sundhedsdage på uddannelsescentre, besøg på apoteker eller hospitaler mv. 

Ved oplæg i kredsene kan den pågældende oplægsholder have et større antal af sin egen brochure med.

 

5. Parkinsonskolerne:

Skolerne skal betale af deres budget. 

 

6. Samarbejdspartnere:

De får vederlagsfrit det, de skal bruge. 

 

7. SOSU-skoler

De får en pakke svarende til en terapeutpakke, men skal herefter svare vederlag for hvert køb.

 

8. Enkelte studerende

De betaler på lige vilkår som andre medlemmer/ikke medlemmer.  

 

9. Undervisning

Hvis en repræsentant fra foreningen (f.eks. rådgiver eller frivillig) underviser på skoler, plejehjem mv., kan han/hun medbringe brochurer efter ønske.