Parkinson og COVID-19

Som forventet oplever vi lige nu en stigning i antallet af smittede med COVID-19. Læs med her og bliv klogere på COVID-19 i relation til parkinson, anbefalinger fra myndighederne og aktuelle restriktioner.

Indholdsfortegnelse

Er du i særlig risiko med parkinson?

Personer med parkinson kan have større risiko for et mere alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med coronavirus. Det skyldes, at mange er over 65 år. Man ved således, at personer på 65+, og især mænd, har større risiko end yngre for et mere kompliceret sygdomsforløb. Patienter over 65 år uden underliggende anden sygdom har således 2 til 3 gange større risiko for indlæggelse og intensiv behandling end personer i alderen 19 til 64 år.

Især personer med fremskreden parkinson vil være i risikogruppen afhængig bl.a. af sværhedsgraden af Parkinsons sygdom, alder, køn, fysisk tilstand, symptomer som fx fejlsynkning, vejrtrækningsproblemer og demens. Tillige kan anden underliggende sygdom have konsekvenser. Det kan fx være diabetes mellitus, kronisk lungesygdomme og hjertekarsygdomme.

Der er ikke noget, der tyder på, at personer med parkinson generelt har et svækket immunsystem. Men de kan være mere udsatte for at få lungebetændelse, bl.a. fordi også åndedrætsmusklerne kan være angrebne af sygdommen og evt. fejlsynkning kan også øge risikoen for lungebetændelse.

Hvad kan du selv gøre, hvis du er i særlig risiko?

Hvis du lever med parkinson er det altid en god ide at blive vaccineret mod influenza og lungebetændelse (pneumokokker). Det er også væsentligt at sikre et optimalt D-vitamin niveau og supplere med D-vitamin tilskud i vintermånederne. Ligeledes er en normal indtagelse af C-vitaminer vigtig.

Er du i særlig risiko, bør du få individuel rådgivning af den læge eller parkinsonneurolog, som følger dig og dermed har det bedste kendskab til din historik, herunder om der er andre sygdomme, som bringer dig i særlig risiko.

Myndighedernes anbefalinger

På coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet fælles informationsindsats under COVID-19. Her kan du altid finde de gældende restriktioner, se pointer fra pressemøder mv.

LÆS MERE: Coronasmitte.dk


Personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, kan stadig gøre det, de plejer, men de skal være opmærksomme på, hvordan de kan undgå at blive smittet. Samtidig bør den øvrige befolkning være opmærksom på at tage hensyn til personer i øget risiko.

Retningslinjer for aktiviteter i Parkinsonforeningen

På baggrund af den hastigt stigende smitte har myndighederne den 19. december indført en række restriktioner, som gælder fire uger frem. Der er blandt andet indført krav om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder foreningslokaler mv. og hvor offentligheden har adgang.

Krav om mundbind gælder også lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang og hvor der udøves foreningsaktiviteter på det frivillige sociale område. Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke, når man sidder ned, og heller ikke for deltagere, undervisere, trænere, mv., imens de deltager i deres aktivitet.

I Parkinsonforeningen opfordrer vi tillige til, at alle tager en hjemmetest inden fremmøde for at sikre, at vi også passer på sårbare deltagere.

Tabletbehandling

Der er udviklet en ny tabletbehandlingsmulighed, som kan reducere risikoen for alvorlig sygdom ved corona. Den kan anvendes til personer med corona i særlig risiko fx høj alder. Tabletbehandlingen skal dog igangsættes hurtigt for at virke – senest på femtedagen efter at symptomerne er begyndt.

Læs derfor gerne den pjece fra Sundhedsstyrelsen, som du finder via linket.

PJECE: Tabletbehandling for covid-19 

Hjælp til at blive vaccineret

Der er oprettet en ny landsdækkende hjælpelinje drevet af Røde Kors, som man kan ringe til og få hjælp til at blive vaccineret. På vaccinationshjælpelinjen kan man nu bl.a. booke en frivillig ledsager, hvis man ikke selv har mulighed for at komme afsted til vaccination. Personale på f.eks. et botilbud, en pårørende, frivillig eller lignende vil også kunne booke på borgerens vegne. Hjælpelinjen vil også kunne informere om, hvor man lettest bliver vaccineret i sit nærområde. Hjælpelinjen har telefonnummer 3529 9660 og er åben for opkald dagligt mellem 10 og 16.

LÆS MERE: Hjælpelinjen

Undtagelser for coronapas

Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test er undtaget for krav om test og coronapas, men skal fremvise dokumentation herfor på lige fod med et gyldigt coronapas.

Dokumentationen udstedes som tidligere af de kommunale borgerservicecentre, og borgere, der er undtaget for test, kan den 12. november henvende sig til borgerservice for at få dokumentationen udleveret. Dokumentationen vil som tidligere blive udleveret af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en specificeret liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse. Da flere af årsagerne, der berettiger til undtagelse, er midlertidige tilstande, er det ikke muligt at genbruge tidligere tro- og loveerklæringer. Dokumentationen for undtagelse er gyldigt i tre måneder fra udstedelsen.

Det kan bemærkes, at der alene gælder regler for dokumentation for undtagelse for test ift. kravet om coronapas. Det er således ikke muligt at få undtagelsesdokumentation for vaccination (fx hvis man af sundhedsfaglige grunde ikke kan blive vaccineret).

Badges

Husk at du kan bestille COVID-19 badges, hvis du gerne vil signalere, at du er fritaget for at bære mundbind/visir, eller at andre skal holde afstand.

BESTIL: Badges

Psykiske reaktioner på corona-situationen

Parkinsonforeningen lancerede i foreåret 2021 en kort podcast, hvor du blandt andet kan møde psykolog Charlotte Jensen. Podcasten blev udviklet som en introduktion til en række online kredsarrangementer i foråret 2021, hvor Charlotte holdt oplægget ”Corona nu 1 år senere – en psykologisk vinkel”.

I oplægget kommer Charlotte ind på psykiske reaktioner på corona-situationen, både isolation og evt. frygt for smitte samt hvordan vi vænner os til at bevæge os ud i en verden med lavere smitterisiko.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.