Parkinson og COVID-19

Som forventet oplever vi lige nu en stigning i antallet af smittede med COVID-19. Læs med her og bliv klogere på COVID-19 i relation til parkinson, anbefalinger fra myndighederne og aktuelle restriktioner.

Indholdsfortegnelse

Er du i særlig risiko med parkinson?

Personer med parkinson kan have større risiko for et mere alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med coronavirus. Det skyldes, at mange er over 65 år. Man ved således, at personer på 65+, og især mænd, har større risiko end yngre for et mere kompliceret sygdomsforløb. Patienter over 65 år uden underliggende anden sygdom har således 2 til 3 gange større risiko for indlæggelse og intensiv behandling end personer i alderen 19 til 64 år.

Især personer med fremskreden parkinson vil være i risikogruppen afhængig bl.a. af sværhedsgraden af Parkinsons sygdom, alder, køn, fysisk tilstand, symptomer som fx fejlsynkning, vejrtrækningsproblemer og demens. Tillige kan anden underliggende sygdom have konsekvenser. Det kan fx være diabetes mellitus, kronisk lungesygdomme og hjertekarsygdomme.

Der er ikke noget, der tyder på, at personer med parkinson generelt har et svækket immunsystem. Men de kan være mere udsatte for at få lungebetændelse, bl.a. fordi også åndedrætsmusklerne kan være angrebne af sygdommen og evt. fejlsynkning kan også øge risikoen for lungebetændelse.

Hvad kan du selv gøre, hvis du er i særlig risiko?

Hvis du lever med parkinson er det altid en god ide at blive vaccineret mod influenza og lungebetændelse (pneumokokker). Det er også væsentligt at sikre et optimalt D-vitamin niveau og supplere med D-vitamin tilskud i vintermånederne. Ligeledes er en normal indtagelse af C-vitaminer vigtig.

Er du i særlig risiko, bør du få individuel rådgivning af den læge eller parkinsonneurolog, som følger dig og dermed har det bedste kendskab til din historik, herunder om der er andre sygdomme, som bringer dig i særlig risiko.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsen skriver, at med en stigende smitte i samfundet anbefaler de, at personer i øget risiko er ekstra opmærksomme på de gode råd til at forebygge smitte. Det gælder også, selvom man er færdigvaccineret og eventuelt revaccineret. Man kan godt blive smittet med COVID-19, selvom man er vaccineret. Det er ikke, fordi vaccinerne ikke virker, men de beskytter ikke 100 %.

Sundhedsstyrelsen har derfor opdateret anbefalinger til at forebygge smitte hos personer i øget risiko og sætter samtidigt fokus på, at vi alle skal være opmærksomme på de generelle smitteforebyggende anbefalinger:

  • Bliv revaccineret med det samme, når du modtager invitation til revaccination i e-boks.
  • Følg Sundhedsstyrelsens seks generelle råd og bed andre om at tage hensyn.
  • Undgå store forsamlinger med mange mennesker, hvor du ikke kan holde afstand.
  • Overvej brug af mundbind i det offentlige rum, hvis det ikke er muligt at holde afstand.
  • Overvej at tale med din arbejdsplads om, hvordan I sammen kan sikre, at du er tryg ved at gå på arbejde.

Personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, kan stadig gøre det, de plejer, men de skal være opmærksomme på, hvordan de kan undgå at blive smittet. Samtidig bør den øvrige befolkning være opmærksom på at tage hensyn til personer i øget risiko.

Krav om coronapas

For at begrænse smittespredning og bryde smittekæder blev kravet om coronapas genindført den 12. november. Coronapas skal blandt andet vises her:

  • Indendørs serveringssteder såsom restauranter og cafeer mm. (gælder ikke takeaway-steder mm.).
  • Ved forlystelser/kulturbegivenheder/arrangementer, medmindre arrangøren sikrer, at der er færre end 100 tilskuere/deltagere indendørs eller færre end 1000 tilskuere/deltagere udendørs. Kravet gælder for både siddende og stående deltagere.
  • På sociale tilbud, plejehjem og på sygehuse, hvis du er besøgende men ikke nær pårørende mv.

Besøgende i Handicaporganisationernes Hus skal tillige fra fredag den 12. november forevise gyldigt Coronapas eller gyldig test mod forlangende.

Krav om mundbind

På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefaling indføres der fra mandag den 29. november 2021 krav om mundbind eller visir i detailhandlen og indkøbscentre.

Mundbind eller visir er også et krav, hvis du er over 12 år og skal ud i trafikken. Kravet vil gælde i indenrigsfly, bus, tog, færge, letfærge, fjernbus mv.

Besøgende, patienter og medarbejdere på offentlige og private sygehuse, klinikker og andre i sundhedssektoren vil også skulle bære mundbind. Det samme gælder for besøgende i ældreplejen og på sociale tilbud.

Desuden gælder det alle steder, at gyldigheden af corona-testene nu udløber hurtigere end tidligere. Nu gælder lyntest i 48 timer, mens en negativ PCR-test gælder i 72 timer.

For besøgende på sociale tilbud og plejehjem

Fra 12. november blev der indført krav om at fremvise coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem. Følgende er dog undtaget for kravet om coronapas: Nære pårørende, børn under 15 år, værger, personlige repræsentanter og advokater mv. for beboere og brugere på sociale tilbud/plejehjem, samt personer, der kan fremvise dokumentation for at være undtaget for coronapas.

Nære pårørende skal forstås som ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven kan efter omstændighederne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. Sociale tilbud er de samme som tidligere var omfattet af besøgsrestriktioner.

Undtagelser for coronapas

Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test er undtaget for krav om test og coronapas, men skal fremvise dokumentation herfor på lige fod med et gyldigt coronapas.

Dokumentationen udstedes som tidligere af de kommunale borgerservicecentre, og borgere, der er undtaget for test, kan den 12. november henvende sig til borgerservice for at få dokumentationen udleveret. Dokumentationen vil som tidligere blive udleveret af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en specificeret liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse. Da flere af årsagerne, der berettiger til undtagelse, er midlertidige tilstande, er det ikke muligt at genbruge tidligere tro- og loveerklæringer. Dokumentationen for undtagelse er gyldigt i tre måneder fra udstedelsen.

Det kan bemærkes, at der alene gælder regler for dokumentation for undtagelse for test ift. kravet om coronapas. Det er således ikke muligt at få undtagelsesdokumentation for vaccination (fx hvis man af sundhedsfaglige grunde ikke kan blive vaccineret).

Psykiske reaktioner på corona-situationen

Parkinsonforeningen lancerede i foreåret 2021 en kort podcast, hvor du blandt andet kan møde psykolog Charlotte Jensen. Podcasten blev udviklet som en introduktion til en række online kredsarrangementer i foråret 2021, hvor Charlotte holdt oplægget ”Corona nu 1 år senere – en psykologisk vinkel”.

I oplægget kommer Charlotte ind på psykiske reaktioner på corona-situationen, både isolation og evt. frygt for smitte samt hvordan vi vænner os til at bevæge os ud i en verden med lavere smitterisiko.

Vi udsender regelmæssige nyhedsmails fra Parkinsonforeningen.
Skriv dig op her.