Fysioterapi og Parkinson

I 2014 blev de reviderede ”Europæiske kliniske retningslinjer for fysioterapi til mennesker med Parkinsons sygdom” publiceret. I forlængelse heraf og frem til 2018 har Danske Fysioterapeuter i samarbejde med Parkinsonforeningen udbudt kurser i de kliniske retningslinjer, og rigtig mange fysioterapeuter har gennemført kurset og opkvalificeret deres viden om Parkinsons sygdom og behandlingen heraf.

Med start i efteråret 2020 vil kurser til fysioterapeuter fremefter blive udbudt under ”Videns- og kompetencecentret for rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom”. Kurserne er på to dage og udbydes to gange pr. år. På kurset præsenteres fysioterapeuterne for de europæiske kliniske retningslinjer i fysioterapi samt nyeste viden inden for Parkinsons sygdom og fysioterapeutiske behandlingsmetoder.

For parkinsonramte overalt i landet vil fysioterapeuternes erhvervede kompetencer være med til at løfte behandlingen markant samt understøtte en hverdag med motion og aktivitet for den parkinsonramte. Dette er væsentligt da mange undersøgelser viser, at træning kan øge de parkinsonramtes fysiske kapacitet og forbedre gang, hastighed og helbredsrelateret livskvalitet.

Parkinsonforeningen har samlet en liste med fysioterapeuter, der har deltaget på en eller flere af ovenstående kurser. Du finder denne liste via nedenstående link:

LÆS MERE: Liste med fysioterapeuter

LÆS MERE: Foreningens rådgiver i fysioterapi