Forskningslegater

Hvert år støtter Parkinsonforeningen ny forskning med et millionbeløb. Foreningens forskningsråd varetager den faglige vurdering af ansøgningerne. 

Midlerne til forskningslegaterne stammer hovedsageligt fra Bjarne Saxhofs Fond samt donationer og arv. Parkinsonforeningen har således en bestyrelsespost i Bjarne Saxhofs Fond, hvis formål er at støtte forskning i Parkinsons sygdom, cancerforskning og forskning i udvikling af energibesparende foranstaltninger. Det er med hjælp fra fonden samt private donationer, at foreningen hvert år kan uddele et stort beløb til forskning.

LÆS MERE: Om forskningsrådet

Ansøgere får besked i begyndelsen af oktober 2019. Legatoverrækkelse finder sted 9. november 2019 i Høje Taastrup ved foreningens protektor, grevinde Alexandra. Oplysninger fås hos Marie Louise Kjølbye, mlk@parkinson.dk eller direktør Astrid Blom, ab@parkinson.dk.

Husk tillige, at det er tid til afrapportering for dig, der i 2018 eller tidligere har fået et forskningslegat fra Parkinsonforeningen eller fra Bjarne Saxhofs fond, formidlet af Parkinsonforeningen. Der er frist 2. september 2019.

LÆS MERE: Afrapportering